Contido principal do artigo

Juliana Pádua Silva Medeiros
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Brasil
https://orcid.org/0000-0002-0287-978X
Patrícia Aparecida Beraldo Romano
UNIFESSPA
Brasil
http://orcid.org/0000-0002-0550-8490
No 9 (2022), Notas, páxinas 1-14
DOI https://doi.org/10.15304/elos.9.7995
Recibido: 08-10-2021 Aceptado: 03-04-2022 Publicado: 30-11-2022
Imaxes
Copyright Como citar Citado por

Resumo

O obxectivo deste artigo é discutir as potencialidades sígnicas do poema simbolista de Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) "Ismália" (1923, publicación póstuma), retraballado en formato libro-obxecto, dado que o artista-investigador Odilon Moraes trae unha proposta que convida á lectura nunha edición ilustrada de Ismália, resignificando así un clásico literario do século XX. Nesta obra, previamente publicada por Cosac Naify (2006 e 2014) e, hoxe, polo Sesi-SP (2018), Moraes crea un proxecto gráfico que valoriza a sonoridade do poema a partir dun xogo estético-lúdico coas dobras do papel e a disposición das imaxes nas “páxinas”, dando novos ritmos á lectura que se torna, na manipulación física do obxecto, performativa. Crendo que a arquitectura textual deste artefacto poético desperta o interese dos alumnos por un texto con case 100 anos, proponse un traballo de mediación co libro á luz das seguintes bases teóricas: Derdyk (2013), Martins e Silva (2020), Palo (2019), Zumthor (2005), Carrión (2011), Navas (2019), Navas e Ramos (2020), entre outros.