Contido principal do artigo

Carina Rodrigues
CIEC - Universidade do Minho
Portugal
Biografía
No 4 (2017), Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/elos.4.4218
Recibido: 27-07-2017 Aceptado: 15-11-2017 Publicado: 18-12-2017
Copyright Como citar

Resumo

O presente artigo ofrece unha proposta de caracterización e definición do álbum ilustrado, cuxas arquitectura e gramática teñen motivado a atención da crítica e da investigación, presentando dificultades sobre a súa catalogaciçon. A partir da reflexión sobre aspectos ligados á concepción destes volumes, sobre todo no referido á súa edición e concepción gráfica, así como á lectura das imaxes que os integran, e subliñando a relevancia da articulación pictórico-verbal, procuraremos distinguilos doutros tipos de libros ilustrados, en base ao xogo de sentidos e ao proceso de lectura consecuentemente alternativo e máis esixente que inducen, e xustificando a súa valorización no ámbito dos xéneros literarios. 

Detalles do artigo

Citas

AGUIAR E SILVA, V. (1999). Teoria da literatura. Coimbra: Livraria Almedina.

BADDELEY, P. & EDDERSHAW, C. (1994). Not so simple picture books. Developing responses to literature with 4-12 year olds. Oakhill: Trentham Books.

BADER, B. (1976). American picturebooks: from Noah’s Ark to The Beast Within. New York: Macmillan.

BAJOUR, C. & CARRANZA, M. (2003). «El libro álbum en Argentina». Revista imaginaria [em linha], 107, 23 de Julho de 2003: Disponível em http://www.imaginaria.com.ar/10/7/libroalbum.htm [consult. em 30 de junho de 2017].
BARTHES, R. (1982). «Rhétorique de l’image». L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris: Éditions du Seuil.

BECKETT, S. L. (2009). Crossover fiction: global and historical perspectives. New York: Routledge.

BECKETT, S. L. (2011). «Crossover». In Nel, P. & Paul, L. (Eds.), Keywords for children’s literature (pp. 58-62), New York: New York University.

BICKNELL, T. & TROTMAN, F. (2008). How to write and illustrate children’s books and get them published!. Cincinnati, Ohio: Writer’s digest books.

BOSCH ANDREU, E. (2007). «Hacia una definición de álbum». Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, 5, pp. 25-46.

CECH, J. (1983-1984). «Remembering Caldecott: ‘The Three Jovial Huntsmen and the art of the picturebook’». The Lion and the Unicorn, 7/8, pp. 110-119, http://dx.doi.org/10.1353/uni.0.0143. Disponível em http://muse.jhu.edu/article/243763 [consult. em 30 de junho de 2017].

COLOMER, T., KÜMMERLING-MEIBAUER, B. & SILVA-DÍAZ, C. (Coords.) (2010). Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro-álbum. Caracas/Barcelona: Banco de Libro/GRETEL.

DÍAZ ARMAS, J. S. (2008). «La imagen en pugna con la palabra». Saber (e) educar, 13, pp. 43-57.

DOONAN, J. (1993). Looking at pictures in picturebooks. Stroud: Thimble Press.

DOONAN, J. (2005). «El libro-álbum moderno». In Bellorín, B. (Ed.). El libro álbum – invención y evolución de un género para niños (pp. 46-65). Caracas: Banco del libro.

DURAN, T. (2000). «¿Qué es un álbum?». ¡Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado (pp. 13-32). Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

DURAN, T. (2009). Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Barcelona: Octaedro.

ESCARPIT, D. (1973). «Conclusion». In Escarpit, D. (Dir.). Les exigences de l’image dans le livre pour la première enfance (pp. 205-217). Paris: Éditions Magnard.

ESCARPIT, D. (2006). «Leer un álbum, ¡es fácil!». Peonza, 75/76, pp. 7-21.

EVEN-ZOHAR, I. (1979). «Polysystem theory». Poetics Today, 1, pp. 287-310, http://dx.doi.org/10.2307/1772051. Disponível em http://www.jstor.org/stable/1772051?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents [consult. em 30 de junho de 2017].

GOMES, J. A. (2003). «O conto em forma(to) de álbum: primeiras aproximações». Malasartes [Cadernos de literatura para a infância e a juventude], 12, novembro de 2003, “Tema”, pp. 3-6.

GOMES, J. A. (2012). «Tendências contemporâneas da literatura portuguesa para a infância» [apresentação oral]. Ciclo de conferências “A palavra à literatura infantil – 2”, 23 de maio de 2012, Aveiro: Universidade de Aveiro.

HORNBERG, B. A. (2004). Beyond The Word/Image Dialectic: A Visual Grammar for Contemporary Picturebooks. Dissertação de Mestrado, Vancouver, BC: The University of British Columbia. Disponível em https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/15257/ubc_2004-0232.pdf?sequence=1 [consult. em 30 de junho de 2017].

KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (1999). «Crosswriting as a criterion for canonicity: the case of Erich Kästner». In Beckett, S. L. (Ed.). Transcending boundaries: writing for a dual audience of children and adults (pp. 13-30). New York: Garland publishing.

KRESS, G. & VAN LEEUWEN, T. (1996). Reading images. The grammar of visual design. London: Routledge.

LEMOINE, G. (2004). «Hybridité et polyphonie comme redéfinition du genre romanesque. En attendant le vote des bêtes sauvages d'Ahmadou Kourouma». Postures, 6, “Dossier Littérature québécoise”, pp. 140-156.

LEWIS, D. (2001). Reading contemporary picturebooks: picturing text. New York: Routledge-Farmer.

MAIA, G. (2002). «O visível, o legível e o invisível». Malasartes [Cadernos de literatura para a infância e a juventude], 10, “Tema”, pp. 3-8.

MAINGUENEAU, D. (1993). Le contexte de l’oeuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société. Paris: Dunod.

MARANTZ, K. (2005). «Con estas luces». In Bellorín, B. (Ed.). El libro álbum – invención y evolución de un género para niños (pp. 14-21). Caracas: Banco del libro.

MOEBIUS, W. (2005). «Introducción a los códigos del libro-álbum». In Bellorín, B. (Ed.). El libro álbum – invención y evolución de un género para niños (pp. 116-133). Caracas: Banco del libro.

MOLINO, J. (1993). «Les genres littéraires». Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires, 93, fevereiro de 1993, pp. 3-28.

MONTOYA, V. (2005). «La importancia de las ilustraciones en la literatura infantil». Primeras noticias – Revista de literatura, Especial Ilustración y cómic, 208, pp. 47-54.

MOURÃO, S. J. (2011). «Apontamentos sobre a flexibilidade na relação imagem-palavra no livro-álbum: exemplos ao alcance de todos». Malasartes [Cadernos de literatura para a infância e a juventude], Série II, 21-22, novembro de 2011, “Estudos”, pp. 54-63.

NERLICH, M. (1985). «Qu’est-ce qu’un iconotexte? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans La Femme se découvre d’Évelyne Sinassamy». In Montandon, A. (Ed.). Iconotextes (Actes du colloque international de Clermont) (pp. 255-302). Paris: Centre de recherche en communication et didactique Ophrys.

NIERES-CHEVREL, I. (2003). «Narrateur verbal, narrateur visuel». La revue des livres pour enfants, 214, pp. 69-80.

NIERES-CHEVREL, I. (2009). Introduction à la littérature de jeunesse. Paris: Didier Jeunesse.

NIKOLAJEVA, M. & SCOTT, C. (2001). How picturebooks work. New York: Routledge.

NODELMAN, P. (1990). Words about pictures: the narrative art of children's picture books. Georgia: University of Georgia Press.

PEETERS, B. (1998). Lire la bande dessinée. Paris: Casterman.

RAMOS, A. M. (2007). Livros de palmo e meio – Reflexões sobre literatura para a infância. Lisboa: Caminho.

RAMOS, A. M. (2009a). «As histórias que as imagens contam – Caminhos de leitura no álbum». Malasartes [Cadernos de literatura para a infância e a juventude], Série II, 17, abril de 2009, “Estudos”, pp. 39-46.

RAMOS, A. M. (2009b). Os monstros na literatura de cordel portuguesa do século XVIII. Lisboa: Edições Colibri.

RAMOS, A. M. (2010). Literatura para a infância e ilustração – Leituras em diálogo. Porto: Tropelias & Companhia.

RAMOS, A. M. (2011). «Apontamentos para uma poética do álbum contemporâneo». In Roig Rechou, B.-A., Soto López, I. & Neira Rodríguez, M. (Coords.). O álbum na literatura infantil e xuvenil (2000-2010) (pp. 13-40). Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Disponível em http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/proxectos/lijmi/descargas/BVC_album-na-literatura-infantil-e-xuvenil-2000-2010_x1x.pdf [consult. em 30 de junho de 2017].

ROIG RECHOU, B.-A. (2011). «Un álbum literario para nenos sobre personaxes sen idade: Avós, de Chema Heras e Rosa Osuna». In Roig Rechou, B.-A., Soto López, I. & Neira Rodríguez, M. (Coords.). O álbum na literatura infantil e xuvenil (2000-2010) (pp. 177-188). Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Disponível em http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/proxectos/lijmi/descargas/BVC_album-na-literatura-infantil-e-xuvenil-2000-2010_x1x.pdf [consult. em 30 de junho de 2017].

ROIG RECHOU, B.-A. & AGRA PARDIÑAS, M. J. (2007). «Artextos: los álbumes infantiles». In Azevedo, F. et al. (Coords.). Imaginário, identidades e margens. Estudos em torno da literatura infanto-juvenil (pp. 439-446). Gaia-Porto: Gailivro.

SALISBURY, M. (2005). Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona: Editorial Acanto.

SCHMELING, M. (1984) (Coord.). Teoría y praxis de la literatura comparada. Barcelona/Caracas: Alfa.

SCHWARCZ, J. (1982). Ways of the illustrator: visual communication in children’s literatura. Chicago: American Library Association.

SCHWARCZ, J. & SCHWARCZ, C. (1991). The picture book comes of age. Chicago: American Library Association.

SHAVIT, Z. (2003). Poética da literatura para crianças. Lisboa: Caminho.

SILVA, S. R. da (2006). «Quando as palavras e as ilustrações andam de mãos dadas: aspectos do álbum narrativo para a infância». In Viana, F. L., Martins, M. & Coquet, E. (Coords.). Leitura, literatura infantil e ilustração – Investigação e prática docente 5 (pp. 129-138). Braga: Centro de Estudos da Criança – Universidade do Minho.

SILVA-DÍAZ ORTEGA, C. (2005). Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literário. Tese de Doutoramento, Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Disponível em http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4667/mcsdo1de1.pdf?sequence=1 [consult. em 30 de junho de 2017].

SIPE, L. (1998). «How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of text-Picture Relationships». Children’s Literature in Education, 29, 2, pp. 97-108.

SIPE, L. (2009). «Peritexts and page breaks: opportunities for meaning-making in picturebooks». In Borges, M. H. (Coord.). Formar leitores para ler o mundo (pp. 33-56). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

SIPE, L. (2012). «Revisiting the relationships between text and pictures». Children’s Literature in Education, Comemorative issue for Dr. Lawrence Sipe, 43, pp. 4-21 [publicação póstuma].

SIPE, L. & BRIGHTMAN, A. (2009). «Young children’s interpretations of page breaks in contemporary picture storybooks». Journal of literacy research, 41, março de 2009, pp. 68-103.

SIPE, L. & PANTALEO, S. (2008). Postmodern picturebooks: play, parody, and self-referentiality. New York: Routledge.

SUARI OBIOLS, N. (2004). Mirando cuentos – Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil. Barcelona: Laertes.

VAN DER LINDEN, S. (2007). Lire l’album. Le Puy-en-Velay: L’atelier du poisson soluble.

VAN DER LINDEN, S. (2013). Album[s]. Paris: Éditions De Facto/Actes Sud.

WOLFENBARGER, C. & SIPE, L. (2007). «A unique visual and literary art form: recent research on picturebooks». Language arts, 84, 3, janeiro de 2007, pp. 273-280.

ZAPARAÍN, F. & GONZÁLEZ, L. D. (2010). Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.