Contido principal do artigo

Vítor Míguez
Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0001-7138-373X
Vol 15 No 1 (2023): Estudos de Lingüística Galega, Anada. Recensións
DOI https://doi.org/10.15304/elg.15.9378
Recibido: 12-09-2023 Aceptado: 23-10-2023 Publicado: 10-11-2023
Copyright Como citar Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s) Citado por