Contido principal do artigo

Vítor Míguez
Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0001-7138-373X
Vol 9 (2017), Anada. Recensións, páxinas 137-141
Recibido: 10-03-2017 Aceptado: 24-04-2017 Publicado: 01-08-2017
Copyright Como citar

Detalles do artigo

Citas

Bybee, Joan / Revere Perkins / William Pagliuca (1994): The evolution of grammar: Tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press.

Klinge, Alex / Henrik Høeg Müller (eds.) (2005): Modality: Studies in Form and Function. London / Oakville: Equinox.

Nuyts, Jan (2001): Epistemic Modality, Language, and Conceptualization. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/hcp.5

Palmer, F. R. (1986): Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press.

Rothstein, Björn / Rolf Thieroff (eds.) (2010). Mood in the Languages of Europe. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/slcs.120