Contido principal do artigo

Xosé Manuel Dasilva Fernández
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0002-3360-6995
Biografía
No 57 (2020): 2º semestre, Estudos, páxinas 5-38
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.57.7031
Recibido: 22-07-2020 Aceptado: 30-09-2020 Publicado: 26-11-2020
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo ten como obxectivo analizar as abundantes diferenzas entre as dúas edicións -unha de 1941 e outra de 1981- de Al aire de tu vuelo, primeiro libro publicado por Celso Emilio Ferreiro aínda despois da Guerra Civil. Sorprendentemente, nunca se reparou ata agora en tales diferenzas, a pesar de que son abondo evidentes e de considerable importancia. En efecto, advírtese por un lado que o número de poemas que forman parte das dúas edicións de Al aire de tu vuelo é distinto, debido a que se retirou unha cantidade significativa na segunda, dada a coñecer tras o falecemento do autor, se ben contou coa participación deste na súa preparación. Por outro lado, compróbase que as versións das composicións que permaneceron na obra ofrecen notables diverxencias en moitos casos.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

A. [Ánxel] S. [Sevillano]. (11 de decembro de 1941). Al aire de tu vuelo, poemas de Celso Emilio Ferreiro. El Pueblo Gallego.

Alonso Montero, X. (1982). Celso Emilio Ferreiro. Ediciones Júcar.

Alonso Montero, X. (1989). Sobre a prehistoria de Longa noite de pedra. Boletín Galego de Literatura, 1, 71-95. http://hdl.handle.net/10347/1519

Álvarez, A. (2006). Entrevista a X. L. Méndez Ferrín: Celso Emilio é o grande poeta social e político da Galicia contemporánea. Arraianos, VI, 45-49.

Bara. (1 de novembro de 1941). Ante la próxima aparición de dos libros. El Pueblo Gallego.

Couceiro Freijomil, A. (1952). Ferreiro, Celso Emilio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, vol. II (p. 75). Editorial de los Bibliófilos Gallegos.

Dasilva, X.-M. (2012). A censura na obra de Celso Emilio Ferreiro. Grial, 195, 55-71.

Dasilva, X.-M. (2016). Arredor da homenaxe a Celso Emilio Ferreiro de 1966 (e outros episodios biográficos). Grial, 211, 55-73.

Dasilva, X.-M. (2017). Luz diáfana sobre Antipoemas, unha falsa autotradución de Celso Emilio Ferreiro. En A. Requeixo (Ed.), Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela (pp. 293-308). Xunta de Galicia.

Dasilva, X.-M. (2020). Eduardo Blanco Amor y la autotraducción recreadora: Os biosbardos / Las musarañas. Hikma, 19 (1), 239-264. https://doi.org/10.21071/hikma.v19i1.12189

Fernández del Riego, F. (2003). Camiño andado. Editorial Galaxia.

Ferreiro, C.-E. (10 de xullo de 1933). Romance del recuerdo. Vida Gallega, 562.

Ferreiro, C.-E. (1941). Al aire de tu vuelo. Poemas (1938-1940). Gráficas Torres.

Ferreiro, C.-E. (1943). Cándido Viñas Calvo, La cima extraviada, Pontevedra, Gráficas Torres, 1941. Finisterre, 1.

Ferreiro, C.-E. (1970). Trece poemas iracundos y una canción inesperada. Expediente, 2, 20-26.

Ferreiro, C.-E. (1972). Antipoemas. Delegación Nacional de Cultura. Colección Álamo.

Ferreiro, C.-E. (1973). Cimenterio privado. Edicións Roi Xordo. [Cun prólogo poema de Luis Felipe Vivanco e un epi(logo)tafio de Xosé Sesto.]

Ferreiro, C.-E. (1975a). Donde el mundo se llama Celanova / Onde o mundo chámase Celanova. Editora Nacional.

Ferreiro, C.-E. (1975b). Moraima: diario de a bordo. En Donde el mundo se llama Celanova / Onde o mundo chámase Celanova (pp. 123-175). Editora Nacional.

Ferreiro, C.-E. (1979). O libro dos homenaxes. Akal.

Ferreiro, C.-E. (1981). Al aire de tu vuelo. En Obra completa 3 (pp. 31-63). Akal.

Ferreiro, C.-E. (2020). Birimbao. Poemas de mí para ti (1937-1939). Edicións Xerais de Galicia. [Edición crítica, introdución e notas de Xavier Ferreiro Loredo. Limiar de Ramón Nicolás.]

Filgueira Valverde, X. (1941). 6 canciones de mar in modo antico. Albor (Cuaderno de Poesía), 7.

Garibaldi, A. (11 de marzo de 1945). Um livro de amor. Maria da Fonte.

Gómez, C. (21 de maio de 1989). Augusto Assía: Celso Emilio Ferreiro tenía una vocación poética que lo hacía incompatible con todos los sectarismos. La Voz de Galicia.

Molina, C.-A. (1979). El anverso literario y poético de Celso Emilio Ferreiro. Ínsula, 395, 11.

Porteiro, M.-J. e Perozo, J.-A. (1981). Celso Emilio Ferreiro. Compañeiro do vento e as estrelas. Akal.

R. [Ramón] G.-V. [García-Vela]. (14 de decembro de 1941). ¿Retroceso, retorno y superación? (Motivos sobre un libro de poemas). Región.

Sá, H. de. (2 de decembro de 1979). El otro Celso Emilio Ferreiro. Faro de Vigo.

Sen sinatura. (13 de outubro de 1937b). En el Descanso del Soldado. Una velada de la Agrupación artística del Regimiento de Milán. La Nueva España.

Sen sinatura. (14 de decembro de 1941). Al aire de tu vuelo. La Nueva España.

Sen sinatura. (30 de marzo de 1937a). Solicitando madrinas de guerra. La Nueva España.

Sen sinatura. (7 de febreiro de 1942). Al aire de tu vuelo. Poemas por Celso Emilio Ferreiro. Fotos. Revista Gráfica de Información y Reportajes, 258.

Sevillano, Á. (1938). O amor, o mar, o vento e outros gozos. Vigo.

Torres, S. (2014). Crónicas dun tempo escondido. Pontevedra 1930-1960. Editorial Galaxia.