Núm. 11 (2012)

Arte, natureza e paisaxe

Publicados: 2013-12-18

Tabla de contenidos

Presentación

  • Diego Calvo Pouso

Editorial

  • María Luisa Sobrino Manzanares

Paisaxes desde o movemento: estradas e camiños de ferro escénicos

  • Miguel Pazos Otón
  • Rubén C. Lois González
  • Valerià Paül Carril