Contenido principal del artículo

Miguel Pazos Otón
Universidade de Santiago de Compostela
España
Rubén C. Lois González
Universidade de Santiago de Compostela
España
Valerià Paül Carril
Universidade de Santiago de Compostela
España
Núm. 11 (2012): Arte, natureza e paisaxe, Colaboracións
DOI: https://doi.org/10.15304/qui.11.1611
Recibido: 18-12-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

A sociedade actual caracterízase pola importancia da mobilidade en todos os seus ámbitos. A observación e o gozo da paisaxe danse non só dende unha perspectiva estática, senon tamén dende o movemento. As achegas dende a Xeografía á comprensión deste feito parten dos conceptos de transporte e mobilidade, e inscríbense dentro da Xeografía do Turismo.No presente artigo realizamos unha achega ao estado da cuestión na actualidade, centrándonos nas estradas e nos camiños de ferro escénicos como elementos fundamentais para apreciar as paisaxes desde o movemento.
Citado por

Detalles del artículo