Contido principal do artigo

Carmen Franco-Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
José María Mesías-Lema
Universidade da Coruña
España
Biografía
Mª Jesús Agra Pardiñas
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
No 3 (2016), Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/elos.3.3516
Recibido: 12-08-2016 Aceptado: 20-12-2016 Publicado: 24-12-2016
Copyright Como citar

Resumo

No seguinte estudo trataremos de ofrecer unha análise desde o punto de vista plástico, compositivo e estético das imaxes que forman parte dos libros ilustrados entre 1927-2010. Así mesmo, falaremos das particularidades da ilustración en cada unha das seguintes etapas:1927-1936: Os artistas plásticos galegos, precursores da ilustración; 1950-1980: Editorial Galaxia, unha porta aberta á ilustración; 1980-1998: Do asentamento da ilustración á emerxencia editorial de Kalandraka; e, finalmente, 1998-2010: Da aparición de Kalandraka ao “boom” da ilustración dos primeiros anos do século XXI. A última parte deste estudo analiza polo miúdo tres libros seleccionados de tres ilustradores galegos dos nosos días.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Agra Pardiñas, Mª. J. y Roig Rechou, B (2006). “Artextos” en los álbumes infantiles, en Fernando Fraga Azevedo (coord.), Actas do II Congreso Internacional “Criança, lingua, Imaginario e Texto literario. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”, Braga: Instituto de Estudos da Criança (IEC)-Universidade do Minho. CD-ROM.

Arizpe, E y Styles, M (2004). Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Berger, J. y Mohr, J (2007). Otra manera de contar. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

Díaz, X. (1994). “O meu labor con Seoane no Castro e Sargadelos” en 4 Notas sobre Luis Seoane, Sada: Ediciós do Castro.

Franco-Vázquez, C. y Mesias-Lema, J.Mª (2009): “Breve análisis de la ilustración en las editoriales más emergentes de Galicia durante el siglo XX”, en Carmen Becerra y Ana Fernandez (eds.), De la palabra a la imagen, Frankfourt: Peter Lang.

García Padrino, J. (2004). Formas y colores: la ilustración infantil en España. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha.

Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.

Roig Rechou, B.A. (2002) “A literatura infantil e xuvenil en Galicia”, en Villanueva Prieto, D. y Tarrío Varela, A. (coords.), A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e traducción, A Coruña: Hércules Ediciones.

Roig Rechou, B.A. (2015) (Coord.). Historia da literatura infantil e xuvenil galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.