Contido principal do artigo

Laura Caamaño Pérez
CRPIH Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
No 55 (2019): 2º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.55.6261
Recibido: 04-09-2019 Aceptado: 25-11-2019 Publicado: 07-01-2020
Copyright Como citar

Resumo

Partindo dos estudos literarios comparados, nomeadamente, da Xeografía Literaria, ofrécese unha proposta de análise dos denominados projected spaces, termo acuñado por Barbara Piatti, en La busca de Pío Baroja. Tendo en conta que se trata dunha novela na que a xeografía urbana da capital madrileña cobra especial relevancia debido á grande cantidade de referencias topográficas que caracterizan o espazo da obra, préstase atención ao estudo dos “espazos proxectados” que aparecen na novela. En primeiro lugar, ofrécese unhas breves consideracións sobre o estado da cuestión das Humanidades espaciais, para logo centrarnos no corpo do artigo: caracterizar o espazo de Madrid do século XIX e identificar e analizar os diferentes espazos proxectados que teñen como desencadeante o diálogo entre os personaxes.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alexander, Neal. 2015. “On Literary Geography”, en Literary Geographies, nº 1, pp. 3-6. https://www.literarygeographies.net/index.php/LitGeogs/article/view/1-2/pdf_8 [Consulta 23/11/2019].

Baroja, Pío. 2010. La busca. Madrid: Cátedra.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. 2004. “El giro espacial de la historiografía literaria”, en Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da Península Ibérica (eds. Anxo Abuín González e Anxo Tarrío Varela). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 21-43.

Celma Valero, María Pilar e González, José Ramón. 2010. “Presentación”, en Lugares de ficción. La construcción del espacio en la narrativa actual (eds. María Pilar Celma Valero e José Ramón González). Valladolid-New York: Cátedra Miguel Delibes, pp. 7-14. http://www.espacios-narrativa-cyl.es/libros/5/narrativa-espacio-cuento/ [Consulta 23/11/2019].

Hibbs, Solange. 2012. “La ciudad como espacio de transgresión y decadencia en la novela finisecular (La trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja)”, en Anales, nº 24, pp. 281-305. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25632/1/ALE_24_16.pdf [Consulta 23/11/2019].

Moretti, Franco. 1999. “Introduction. Towards a Geography of Literature”, en Atlas of the European Novel, 1800-1900 (ed. Franco Moretti). New York: Verso Books, pp. 1-2.

Orts Agulló, Eva. 2016. Personaje y espacio urbano en la narrativa de Pío Baroja [Tese de doutoramento]. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13224/2016000001288.pdf?sequence=3 [Consulta 23/11/2019].

Piatti, Barbara, Rudolf Bär, Hans, Reuschel, Anne-Kathrin, Hurni, Lorenz e Cartwright, William. 2009. “Mapping Literature: Towards a Geography of Fiction”, en Cartography and Art (coords. William Cartwright, Georg Gartner e Antje Lehn). USA: Springer, pp. 179-194. http://www.literaturatlas.eu/files/2012/01/Piatti2008_ArtAndCartography_Springer.pdf [Consulta 23/11/2019].

Piatti, Barbara, Reuschel, Anne-Kathrin e Hurni, Lorenz. 2009. “Literary Geography – or How Cartographers Open up a New Dimension of Literary Studies”, en The 24th International Cartographic Conference (ICC). Congreso levado a cabo en Santiago de Chile. https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/24_1.pdf [Consulta 23/11/2019].

Piatti, Barbara, Reuschel, Anne-Kathrin e Hurni, Lorenz. 2013. “Dreams, Longings, Memories – Visualising the Dimension of Projected Spaces in Fiction”, en The 26th International Cartographic Conference. Congreso levado a cabo en Dresden, Germany. http://www.literaturatlas.eu/files/2014/01/Piatti_ICC2013_final.pdf [Consulta 23/11/2019].

Rozas Arceo, Alba. 2015. “The Hobbit desde a xeografía literaria crítica. Perspectivas de análise”, en Boletín Galego de Literatura, nº 47, “Estudos”, pp. 5-51. http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/2176/3231

[Consulta 23/11/2019].

Tally Jr., Robert T. 2012. “Sobre la cartografía literaria. La narrativa como acto espacialmente simbólico”, en Cuadrivio. Crítica, creación y divulgación de la ciencia, https://es.scribd.com/document/302670729/Sobre-La-Cartografia-Literaria [Consulta 23/11/2019].

Tang, Chenxi. 2008. The Geographic Imagination of Modernity. Geography, Literature, and Philosophy in German Romanticism. Stanford: Stanford University Press.

Thacker, Andrew. 2005. “The idea of a critical literary geography”, en New Formations, nº 57, pp. 56-73.

Turchi, Peter. 2004. Maps of the Imagination: The Writer as Cartographer. San Antonio: Universidad de Trinity.

Urkulo, Iraitz. 2012. “Clasificación socio-geográfica de la novela La busca de Pío Baroja. Madrid a finales del siglo XIX”, en Revista Sans Soleil. Estudios de la Imagen, nº 4, pp. 256-270. http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2012/02/art-Iraitz-Urkulo2.pdf [Consulta 23/11/2019].