Contido principal do artigo

María Xesús Nogueira Pereira
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 45 (2011), Estudos. Nación e xénero nas poetas galegas e irlandesas contemporáneas
Recibido: 10-05-2012 Aceptado: 10-05-2012 Publicado: 10-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

O artigo analiza o tratamento do tema da identidade, a nación e ocompromiso na poesía galega de autoría feminina escrita duranteo que vai de novo milenio. Logo de facer algunhas consideraciónsnecesarias sobre a encrucillada de estudos na que debe ser situadaa análise da cuestión, estabelécese unha diferenza entre a producióndas escritoras que iniciaron a súa actividade nos noventa eaquelas que o fixeron con posterioridade. O estudo identificaalgunhas actitudes que se manifestan de maneira significativa nesteperíodo, como son a sensibilidade ecolóxica, a deslocalización dosconflitos e a denuncia mediante a parodia.

Detalles do artigo

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)