Contido principal do artigo

No 50 (2017): 1º semestre, Introducción
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.50.4117
Recibido: 13-06-2017 Aceptado: 13-06-2017 Publicado: 07-07-2017
Copyright Como citar
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Acuña Trabazo, Ana. 2017. “Palabras Secretas de Ana Lois”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3982, “Documentos/Documents”, pp. 5-15, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3982/4251 [Consulta: 02/06/2017].

Aimé Tapia González, Georgina. 2015. “Aportaciones de las mujeres indígenas al diálogo entre filosofía y ecología”, en Ecología y género en diálogo interdisciplinar (ed. Alicia H. Puleo). Madrid: Plaza y Valdés, pp. 263-277.

Cabana, Ana. 2013. La derrota de lo épico. Valencia: Universitat.

Cabana Iglesias, Ana. 2017. “Mulleres diante. Rostros femininos e acción colectiva no rural galego”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3988, “Estudos/Studies”, pp. 89-114, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3988 [Consulta: 09/06/2017].

Castro, Rosalía de. 2016. Follas novas. Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira. Vigo: Xerais.

Carrasco, Cristina. 2006. “La economía feminista: una apuesta por otra economía”, en Estudios sobre género y economía (coord. María Jesús Vara). Madrid: Akal, pp. 29-62.

Estévez-Saá, Margarita. 2017. “Custodias da terra: A muller rural na obra da irlandesa Alice Taylor”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3910, “Notas/Notes”, pp. 19-33, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3910 [Consulta: 19/05/2017].

Freire Paz, Elena. 2017. “Estereotipos de barro. Mulleres na olería tradicional galega”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3900, “Estudos/Studies”, pp. 69-88, enlace [Consulta: 30/05/2017].

Gaard, Greta & Patrick D. Murphy, eds. 1998. Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.

Iglesias Villaverde, Xiana e María Abelleira Fontán. 2017. “Oficios de salitre. As mulleres e os traballos do mar”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3900, “Estudos/Studies”, pp. 69-88, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3900 [Consulta: 30/05/2017].

Lanero, Daniel (ed.) 2013: Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980). Madrid: Catarata.

López Ruido, María. 2017. “Just do it! Corpos e imaxes de mulleres na nova división do traballo”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3899, “Estudos/Studies”, pp. 43-67, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3899 [Consulta: 30/05/2017].

Lorenzo-Modia, María Jesús. 2017. “The Feather Shop? de Medbh McGuckian: A ollada empática ás mulleres e á natureza”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3999, “Notas/Notes”, pp. 69-88, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3999 [Consulta: 09/06/2017].

Martínez Arlier, Joan 2005. El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria.

Méndez, Lourdes. 2017. “O dualismo natureza/cultura: a propósito da muller rural galega”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3898, “Estudos/Studies”, pp. 5-24, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3898 [Consulta: 31/05/2017].

Mies, Maria e Vandana Shiva. 1998. La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo, reproducción. Barcelona: Icaria.

Mociño González, Isabel. 2017. “O traballo das mulleres na LIX: o rural e o mar en tres obras pioneiras”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3901, “Notas/Notes”, pp. 35-67, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3901 [Consulta: 15/05/2017].

Murphy, Patrick D. 1995. Literature, Nature, and Other. Ecofeminist Critiques. Albany: State University of New York Press.

Nogueira Pereira, María Xesús. 2017. “Os poemas de Ilduara Eriz, de Chus Pato”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3982, “Documentos/Documents”, pp. 17-31, enlace [Consulta: 02/06/2017].

Otero Varela, Inma. 2017. “Que foi das mulleres da terra e do mar na literatura galega?”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3886, “Estudos/Studies”, pp. 25-42, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3886 [Consulta: 01/06/2017].

Palacios, Manuela. 2005. “How Green Was My Valley: The Critique of the Picturesque by Irish and Galician Women Poets”. Feminismo/s, 5, pp. 157-175.

Palacios González, Manuela. 2017. “A campesiña no cambio de paradigma da poesía irlandesa contemporánea”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3877, “Notas/Notes”, pp. 5-17, http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/3877 [Consulta: 07/04/2017].

Precarias a la Deriva. 2006. “Precarización de la existencia y huelga de cuidados”, en Estudios sobre género y economía (coord. María Jesús Vara). Madrid: Akal, pp. 104-134.

Puleo, Alicia H. 2013 (2ª ed). Ecofeminismo para otro mundo posible. Madrid: Cátedra.

Puleo, Alicia H. (ed.) 2015. Ecología y género en diálogo interdisciplinar. Madrid: Plaza y Valdés.

Roach, Catherine. 2015. “Ama a tu madre: sobre la relación mujer-naturaleza”, en Ecología y género en diálogo interdisciplinar (ed. Alicia H. Puleo). Madrid: Plaza y Valdés, pp. 107-125.

Rodríguez González, Olivia. 2017. “Coa forza da palabra. Entrevista a Marilar Aleixandre, membro da Real Academia Galega”, en Boletín Galego de Literatura, nº 50 (1º semestre 2017), DOI http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3999, “Encontros/Rendezvous”, pp. 69-88, enlace [Consulta: 09/06/2017].

Shiva, Vandana. 1995. Abrazar la vida, ecología y desarrollo. Madrid: Horas y horas.

Shiva, Vandana. 1997. “Las mujeres en la naturaleza”, en Ecología y feminismo (comp. María Xosé Agra). Granada: Comares, pp. 161-178.