Contido principal do artigo

Iria Sobrino Freire
Universidade da Coruña
España
No 45 (2011), Estudos. A poesía galega actual: suxeitos, discursos, referentes en perspectiva comparada
Recibido: 10-05-2012 Aceptado: 10-05-2012 Publicado: 10-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

O artigo explora algúns dos modos de intervención no campo culturalgalego contemporáneo, afondando en particular nas relaciónsestabelecidas entre poesía e manifesto. Estas relacións materialízanseen fenómenos de imbricación e fenómenos de contigüidade.De entre toda a casuística exposta, aténdese especialmente aos casosnos que a función manifesto comparece no poema, en obras de autorescomo Chus Pato, Alberto Lema ou Daniel Salgado, e nas alianzasentre manifestos e poesía que vén potenciando a actividade dediversos movementos cívicos nos últimos anos.

Detalles do artigo