Contenido principal del artículo

Xosé Henrique Costas González
Universidade de Vigo
España
Biografía
Vol. 44 (2017), Notas, Páginas 527-536
Recibido: 22-09-2016 Aceptado: 15-02-2017 Publicado: 27-09-2017
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Na zona zamorana de lingua galega é moi sorprendente a abundancia do sufixo –icho/-icha na toponimia. Este sufixo tamén forma topónimos no resto do territorio galego, pero de maneira moi ocasional. Porén, na zona galegófona de Zamora a área de extensión de microtopónimos con este sufixo coincide coa histórica área zamorana da lingua galega (As Portelas, Requeixo e Calabor) e axuda a delimitar polo oeste e polo norte a fronteira entre galego zamorano e outras variedades galegas e, sobre todo, polo leste, entre galego e leonés da Seabra. Neste traballo descríbese esta área e analízase a orixe deste sufixo.

Detalles del artículo