Contenido principal del artículo

Xosé Manuel Sánchez Rei
Universidade da Coruña
España
Vol. 40 (2013), Artículos, Páginas 389-414
Recibido: 19-06-2013 Aceptado: 19-06-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Este traballo trata as relacións entre algúns fenómenos de variación lingüística locais e os topónimos. Verifícase como en xeral se manteñen as distribucións rexionais de certos trazos nos nomes de lugar, mais tamén como en ocasións non se corrobora unha equivalencia exacta entre a fenomenoloxía dialectal da sincronía actual e a forma das toponimias.

Detalles del artículo