Innovación Educativa é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.
Innovación Educativa
aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).
No índice RESH, Innovación Educativa sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.
Innovación Educativa publícase en galego, español, inglés e portugués.

   

Cambio prazo envío

2023-01-25

Por indicación do Servizo de Publicacións da USC, o prazo de subida dos traballos adiántase ao 15 de xuño.

No 32 (2022)

Dialogando sobre as 24 propostas do MEFP para a mellora da profesión docente

Publicado: 2022-12-09

Táboa de contidos

PRESENTACIÓN

 • Eulogio Pernas Morado
Publicado 09-12-2022

El compromiso y la ética profesional en el acceso a la docencia

 • Antonio Bolívar
 • Purificación Pérez-García
Publicado 30-11-2022

La formación inicial del profesorado de educación secundaria en Cataluña: aportes para un debate que mira al futuro

 • José Antonio Caride Gómez
 • Eduardo García Jiménez
 • Empar García López
 • José Gutiérrez Pérez
Publicado 30-11-2022

Reforma de la formación inicial de docentes en clave ecosocial. La pandemia como maestra

 • Teresa Susinos Rada
 • Jesús Romero Morante
 • Noelia Ceballos López
 • Ángela Saiz Linares
Publicado 30-11-2022
Ver todos os números