Innovación Educativa é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.
Innovación Educativa
aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).
No índice RESH, Innovación Educativa sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science. Na avaliación de 2023 aparece incluída no Catálogo 2.0 de Latindex (cumprindo 38 das 38 características posibles).
Innovación Educativa publícase en galego, español, inglés e portugués.

   

Cambio prazo envío

2023-01-25

Por indicación do Servizo de Publicacións da USC, o prazo de subida dos traballos adiántase ao 15 de xuño.

No 33 (2023)

Innovación educativa en arte, ciencia e sociedade

Publicado: 2023-10-02

Táboa de contidos

Presentación do número 33

 • Eulogio Pernas Morado
Publicado 02-10-2023

Invirtiendo la clase de matemáticas en los últimos cursos de secundaria mediante el uso de videos enriquecidos

 • Cristina Jiménez Hernández
 • Cristina Jordán Lluch
 • Ángel Alberto Magreñán Ruiz
 • Lara Orcos Palma
Publicado 02-10-2023

Un proyecto innovador para acercar a estudiantes de educación superior a la realidad laboral

 • Juan Morales-García
 • Antonio Llanes
 • Andrés Muñoz
 • José M. Cecilia
Publicado 02-10-2023

Una propuesta de guía docente extendida

 • Elena Vázquez Barrachina
 • Rosa María Alcover Arándiga
 • Vicente Chirivella González
 • Bernardo José Richart Solá
Publicado 02-10-2023
Ver todos os números