Innovación Educativa é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.
Innovación Educativa
aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).
No índice RESH, Innovación Educativa sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.
Innovación Educativa publícase en galego, español, inglés e portugués.

   

No 30 (2020)

Aprendizaxes transversais

Publicado: 2020-10-20

Táboa de contidos

Presentación do número

 • Eulogio Pernas Morado
Publicado 12-11-2020
Páxinas I-III

PRESENTACIÓN DEL TEMA. Alfabetización en salud

 • Margarita R. Pino Juste
Publicado 06-10-2021

Presentación del tema. Aprendizajes transversales

 • Carlos Rosales López
Publicado 19-10-2020
Páxinas 1-6

Alfabetización en salud en la escuela

 • Valentín Gavidia Catalán
Publicado 06-10-2021

Alfabetización en Salud en la Comunidad

 • Dolors Juvinyà-Canal
Publicado 14-10-2021

Tareas de orientación y aprendizajes transversales

 • José Maria Fernández Batanero
Publicado 19-10-2020
Páxinas 7-20

Aprendizaxe transversal a partir da área de lingua e literatura

 • Joan Mallart Navarra
Publicado 19-10-2020
Páxinas 21-39

De los contenidos a las competencias: aprender transversalmente a través del conocimiento social

 • Francisco Rodríguez Lestegás
 • Xosé Carlos Macía Arce
 • Francisco Xosé Armas Quintá
Publicado 19-10-2020
Páxinas 41-56

Escenarios y estrategias para el aprendizaje transversal

 • Carlos Rosales López
Publicado 19-10-2020
Páxinas 57-73

Tecnología digital en el aprendizaje de temas transversales.

 • María Luisa Sevillano García
Publicado 19-10-2020
Páxinas 75-94

Modelos del alumnado de primaria sobre las semillas desde la perspectiva de eco-alfabetización

 • Isabel García-Rodeja Gayoso
 • Cristina Vázquez Lorenzo
 • Vanessa Sesto Varela
Publicado 19-10-2020
Páxinas 95-111

Temas transversales, ciudadanía y educación en valores: de la LOGSE (1990) a la LOMLOE (2020)

 • Raquel Vázquez Ramil
 • Ángel Serafín Porto Ucha
Publicado 19-10-2020
Páxinas 113-125
Ver todos os números