Contido principal do artigo

Laura Álvarez Cortizo
Universitat Autònoma de Barcelona
España
https://orcid.org/0000-0003-3962-2926
Albert Casals Ibáñez
Universitat Autònoma de Barcelona
España
https://orcid.org/0000-0002-3161-668X
Cristina González Martín
Universitat Autònoma de Barcelona
España
https://orcid.org/0000-0002-1762-9425
No 10 (2023), Artigos, páxinas 1-15
DOI https://doi.org/10.15304/elos.10.9147
Recibido: 15-04-2023 Aceptado: 13-09-2023 Publicado: 19-10-2023
Copyright Como citar Citado por

Resumo

O conto musical asemella ser unha ferramenta moi útil nos contextos de iniciación musical, pero realmente é aproveitado o potencial educativo e motivador destes contos na ensinanza especializada da música? A iniciación musical adoita ter lugar no ámbito das ensinanzas non reguladas, onde atopamos un déficit de investigación e experiencias publicadas que nos permiten coñecer os recursos máis empregados, entre outros, o conto musical.


A investigación que se presenta busca extraer algunhas chaves para a inclusión do conto musical no proceso de ensinanza-aprendizaxe da música. Para tal fin, realizáronse entrevistas e grupos de discusión con expertos, analizándose a súas aportacións en relación a unha definición de conto musical e as directrices para a elaboración e o uso de estes no ámbito da iniciación á música. Os resultados permiten coñecer cales son os elementos que subxacen nunha proposta didáctica que, partindo dun conto musical que funcione coma fío condutor, implique un proceso de ensinanza-aprendizaxe significativo da música.