Contido principal do artigo

Fernanda Pratas
Universidade de Lisboa
Portugal
Biografía
Vol 6 (2014), Pescuda
DOI https://doi.org/10.15304/elg.6.1776
Recibido: 12-04-2014 Aceptado: 29-07-2014 Publicado: 02-08-2014
Copyright Como citar

Resumo

En caboverdiano, unha lingua crioula de base léxica portuguesa, moitos contextos reflexivos non presentan unha marca reflexiva explícita. É o caso de verbos transitivos como bisti ‘vestir’ en oracións simples: Ana bisti ‘Ana vestiuse’. É este un feito inesperado, dado que a dita lingua presenta tamén unha anáfora do tipo SELF: (si) kabesa — literalmente ‘a súa cabeza’ —, co significado ‘del mesmo / dela mesma’, que participa en construcións reflexivas con outros verbos. O presente artigo analiza este problema e remata cunha proposta apoiada empiricamente e sustentada tamén por estudos recentemente realizados para outras linguas. De acordo con esta nova análise, todas as oracións finitas en caboverdiano, agás as inacusativas, teñen un núcleo Voice, responsable da atribución de roles temáticos externos. Quedan aquí incluídas tamén as pasivas medias, as pasivas e as reflexivas arriba mencionadas. É este núcleo Voice o que, malia ser silencioso, atrae o argumento interno cara a unha posición preverbal e garante unha interpretación para o argumento externo implícito, que está sintacticamente activo.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Ahn, Byron (2013): “Deriving Subject-Oriented Reflexivity”. Paper presented at the 2013 annual meeting of the LSA. Boston, MA.

Alexiadou, Artemis (2005): “A note on non-canonical passives: the case of the get-passive”, in Hans Broekhuis et al. (eds.), Organizing Grammar: Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk. Berlin: Mouton de Gruyter, 13-21. http://dx.doi.org/10.1515/9783110892994.13.

Alexiadou, Artemis / Elena Anagnostopoulou (2008): “Structuring participles”, in Charles B. Chang / Hannah J. Haynie (eds.), Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 33-41.

Alexiadou, Artemis / Edit Doron (2012): “The syntactic construction of two non-active Voices: passive and middle”, Journal of Linguistics 48, 1-34. http://dx.doi.org/10.1017/s0022226711000338.

Alexiadou, Artemis / Florian Schäfer (2013): “Introduction to Non-canonical passives”, in Artemis Alexiadou / Florian Schäfer (eds.), Non-canonical passives. Amsterdam: John Benjamins, 1-19. http://dx.doi.org/10.1075/la.205.01ale.

Alexiadou, Artemis / Florian Schäfer (2013): “Towards a non-uniform analysis of naturally reflexive verbs”, Proceedings of WCCFL 31.

Arce-Arenales, Manuel / Melissa Axelrod / Barbara Fox (1994): “Active voice and middle diathesis: a cross-linguistic perspective”, in Barbara Fox / Paul Hopper (eds.), Voice: Form and Function. Amsterdam: John Benjamins, 1-22.

Baker, Mark (2008): “The macroparameter in a microparametric world”, in Theresa Biberauer (ed.), The limits of Syntactic Variation. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 351-374. http://dx.doi.org/10.1075/tsl.27.03arc.

Brüser, Martina / André dos Reis Santos (2002): Dicionário do crioulo da IIha de Santiago (Cabo Verde) com equivalentes de traduçao em alemão e português. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Carreira, António (1982): O Crioulo de Cabo Verde, Surto e Expansão. Mem Martins: Europam.

Chomsky, Noam (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.

Chierchia, Gennaro (1989): “A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences”, Ms. Cornell University. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199257652.003.0002.

Chomsky, Noam (1995): The Minimalist Program. Cambridge MA: MIT Press.

Collins, Chris (2005): “A Smuggling Approach to the Passive in English”, Syntax 8(2), 81-120. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9612.2005.00076.x.

Dowty, David (1991): “Thematic Proto-Roles and Argument Selection”, 67, 547-619. http://dx.doi.org/10.1353/lan.1991.0021.

Duarte, Inês / Fátima Oliveira (2010): “Particípios Resultativos”, in Ana Brito Fátima Silva / João Veloso / Alexandra Fiéis (eds.), Textos Seleccionados do XXV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Lisboa: Colibri, 397-408.

Embick, David (2004): “On the structure of resultative participles in English”, Linguistic Inquiry 35(3), 355-92. http://dx.doi.org/10.1162/0024389041402634.

Fiéis, Alexandra / Fernanda Pratas (2004): “Sobre a não argumentalidade de SE em português europeu: comparação com o cabo-verdiano”, Leitura 33: Estudos em Sintaxe Comparativa, 167-183.

Fox, Danny (1993): “Chain and Binding - A modification of Reinhart & Reuland’s reflexivity”, Ms. MIT.

Grimshaw, Jane (1990): Argument Structure. Cambridge MA: MIT Press.

Kemmer, Suzanne (1993): The middle voice. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/tsl.23.

Kratzer, Angelika (1996): “Severing the external argument from its verb”, in Johan Rooryck / Laurie Zaring (eds.), Phrase structure and the lexicon. Dordrecht: Kluwer, 109-137. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8617-7_5.

Kratzer, Angelika (2000): “Building statives”, in Lisa Conathan et al (eds.), Proceedings of Berkeley Linguistics Society 26, 385-399.

Marantz, Alec (1984): On the Nature of Grammatical Relations. Cambridge, MA: MIT Press.

McIntyre, Andrew (2011): “English get-passives, middle voice and causative-passive ambiguities”, Ms. Université de Neuchâtel.

Pesetsky, David (1995): Zero Syntax: Experience and Cascades. Cambridge MA: MIT Press.

Pratas, Fernanda (2002): O Sistema Pronominal do Caboverdiano. MA dissertation, FCSH-UNL.

Pratas, Fernanda (2004): “TP in Capeverdean: an almighty functional projection?” Paper presented at the Lisbon Workshop on Alternative Views on the Functional Domain. Universidade Nova de Lisboa, July.

Pratas, Fernanda (2007): Tense Features and Argument Structure in Capeverdean Predicates. PhD Dissertation, UNL.

Pratas, Fernanda (2010): “States and temporal interpretation in Capeverdean”, in Reineke Bok-Bennema / Brigitte Kampers-Manhe / Bart Hollebrandse (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 2008 - Selected papers from ‘Going Romance’ Groningen 2008. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 215-231. http://dx.doi.org/10.1075/rllt.2.12pra.

Pratas, Fernanda (2012): “‘I know the answer’: a Perfect State in Capeverdean”, in Irene Franco / Sara Lusini / Andrés Saab (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 2010 - Selected papers from ‘Going Romance 24’, Leiden, 2010. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 65-86. http://dx.doi.org/10.1075/rllt.4.04pra.

Pratas, Fernanda / Andrés Pablo Salanova (2005): “The allomorphy of Capeverdean object pronominals: a case for late insertion”. Paper presented at the 15è Colloqui de Gramàtica Generativa, Universitat de Barcelona.

Reinhart, Tanya (1996): “Syntactic effects of lexical operations: Reflexives and Unaccusatives”, OTS WP in Linguistics, Utrecht Uni.

Reinhart, Tanya / Eric Reuland (1993): “Reflexivity”, Linguistic Inquiry 24: 657-720.

Rendall, Helderyse (in prep): Aspects of Capeverdean Passives. MA dissertation, FCSH-UNL.

Rendall, Helderyse / Fernanda Pratas / João Costa (2012): “Verbal passives in Capeverdean (Santiago variety)”. Paper presented at the workshop Formal Approaches to Creole Studies, Universidade de Lisboa.

Salanova, Andrés Pablo / Fernanda Pratas [2014]: “A alomorfia dos pronomes de objeto em cabo-verdiano”, Revista Linguíʃtica, Rio de Janeiro (in press).

Sailor, Craig / Byron Ahn (2010): “The Voices in our Heads: the VoiceP in English”. Paper presented at the workshop on Morphological Voice and its Grammatical Interfaces, University of Vienna.

Schäfer, Florian (2008): The Syntax of (Anti-)Causatives. External argument in change-of-state contexts. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/la.126.

Sportiche, Dominique (1992): “Clitics, voice, and spec-head licensing”, GLOW Newsletter 28: 46-47.