Contido principal do artigo

Ana Martínez García
GEXEL (Universidad de Cádiz)
España
Biografía
No 55 (2019): 2º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.55.6264
Recibido: 11-09-2019 Aceptado: 09-12-2019 Publicado: 07-01-2020
Copyright Como citar

Resumo

O galego Lorenzo Varela é coñecido pola súa faceta poética tanto en galego como en español e, en menor medida, polo seu labor crítico. Neste traballo recupérase unha vertente menos coñecida, máis irónica e humorística a través da súa participación na revista editada no exilio arxentino Correo Literario (1943-1945). Nas súas páxinas, os comentarios acedos que escribira noutras publicacións anteriores deron renda solta e, sobre todo, personalidade e orixinalidade a esta revista e á súa sucesora, con enxeñosas directas dirixidas ao mundo da cultura contemporánea, especialmente á España franquista.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Ferreiro Fente, Gregorio. 2004. Homenaxe: Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo Varela. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Ferreiro Fente, Gregorio. 2005. Diccionario Lorenzo Varela. A Coruña: TresCTres.

Lopo, Antón. 2005. As tres mortes de Lorenzo Varela: biografía de un poeta. Lugo: Editorial Galaxia.

Pérez Rodríguez, María Antonia, López García, Xosé e Aneiros Díaz, Rosa (coords.). 2005. Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires: Taller, Romance, Letras de México, De Mar a Mar, Correo Literario, Cabalgata, Sur. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=126 [Consulta: 15/11/2019].

Ramírez Sánchez, Mauricio César. 2010. “El muralismo mexicano y los artistas del exilio español”, en Crónicas, nº 14, http://www.revistas.unam.mx/index.php/cronicas/article/view/24546 [Consulta: 21/08/2019].

Salgado, Daniel. 2005. “Premáticas y desahogos: palabra contra o derrumbamento”, en Boletín da Real Academia Galega, nº 366, pp. 49-61.

Salgado, Fernando. 2005. Lorenzo Varela. A voz desterrada. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luis. 1979. Lorenzo Varela. Homaxe. A Coruña: Ediciós do Castro.

Trapiello, Andrés. 2010. Las armas y las letras: literatura y guerra civil (1936-1939). Barcelona: Destino.

Zuleta, Emilia de. 1983. Relaciones literarias entre Espan?a y la Argentina. Madrid: Ediciones Cultura Hispa?nica de Instituto de Cooperacio?n Iberoamericana. VV.AA. (2005). Correo Literario [ed. facsímile]. Sada-A Coruña: Edicións do Castro.