Contido principal do artigo

Darío Villanueva Prieto
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 54 (2019): 1º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.54.5904
Recibido: 20-03-2019 Aceptado: 06-06-2019 Publicado: 27-06-2019
Copyright Como citar

Resumo

A posverdade, entendida como toda información ou aseveración que non se basea en feitos obxectivos, senón que apela ás emocións, crenzas ou desexos do público, é o concepto xurdido da actual posmodernidade (ou transmodernidade para algúns autores) que se remonta ao último terzo do século XX. Non obstante, o presente artigo defende a antigüidade do concepto e bota a vista atrás para realizar unha viaxe por varios antecedentes relacionados con distintos ámbitos como o literario, político ou os medios de comunicación. Deste xeito, faise posible chamar a atención sobre a problemática da posverdade concepto na contemporaneidade e a incidencia dos avances da comunicación audiovisual e da realidade virtual que complican aínda máis o desenvolvemento da capacidade do ser humano de discernir entre realidade e ficción, entre verdade e mentira.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Cannon, Lou. 1991. President Reagan: The Role Of A Lifetime. New York: Simon and Schuster.

Dutilleul, Philippe. 2006. Bye, bye, Belgium. Belgique: Éditions Labor.

Llamazares, Julio. 22 de abril de 2017. “La posmentira”, en El País, https://elpais.com/elpais/2017/04/21/opinion/1492794405_409312.html [Consulta: 10/03/2019].

Morris, Edmund. 1979. The Rise of Theodore Roosevelt. New York: Coward, McCann & Geoghegan.

Morris, Edmund. 1999. Dutch: A Memoir of Ronald Reagan. United States: Random House.

Orwell, George. 1949. Nineteen Eighty-Four. Reino Unido: Secker & Warburg.

Verdú, Luís. 2003. El prisionero de las 21:30. Madrid: Editorial Debate.