Contido principal do artigo

Juan R. Coca
Dpto. Socioloxía e Traballo Social. Universidade de Valladolid
España
http://orcid.org/0000-0003-1140-7351
No 53 (2018): 2º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.53.5103
Recibido: 03-05-2018 Aceptado: 20-12-2018 Publicado: 31-12-2018
Copyright Como citar

Resumo

A intención deste traballo é analizar a episteme desenvolvida por Otero Pedrayo. No artigo exponse un estudo socio-hermenéutico da obra oteriana e conclúese que a episteme deste pensador era moi poliédrica. Porén destaca o carácter dadaísta, romántico e barroco do seu pensamento. Grazas a esta perspectiva podemos alicerzar unha episteme humanista e de gran valor para o coñecemento en ciencias sociais.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Agra Romero, María Xosé, Ríos Vicente, Jesús, González Fernández, Martín e Rodríguez Camarero, Luis. (coords.). 1992. Simposio sobre el pensamiento filosófico y político en la Ilustración francesa : en conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa, Santiago de Compostela 9-11 de octubre de 1989. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

Baliñas, Carlos. 1976. “Os estilos de Don Ramón”, en Grial, n. 52, pp 159-183. http://www.cervantesvirtual.com/obra/num-52-1976/ [Consulta: 10/06/2018].

Baliñas, Carlos. 1992. “La metáfora del progreso”, en Simposio sobre el pensamiento filosófico y político en la Ilustración francesa : en conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa, Santiago de Compostela 9-11 de octubre de 1989 (coords. María Xosé Agra Romero, Jesús Ríos Vicente, Martín González Fernándz e Luis Rodríguez Camarero). Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 179-201.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón. 2010. Saber de nós. Trasalba: Fundación Otero Pedrayo.

Bergson, Henri. 1963. La evolución creadora. Madrid: Aguilar.

Beuchot, Mauricio. 2000. Tratado de hermenéutica analógica - hacia un nuevo modelo de interpretación. México: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México/Editorial Ítaca.

Beuchot, Mauricio. 2005. En el camino de la hermenéutica analógica. Salamanca: Editorial San Esteban.

Beuchot, Mauricio. 2009. Microcosmos. El hombre como compendio del ser. México: Universidad Autónoma de Coahuila.

Blumer, Herbert. 1982. El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona: Hora Editora.

Carballo Calero, Ricardo. 1958. “Ramón, príncipe de Aquitania”, en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo (VV.AA.). Vigo: Galaxia, pp. 27-46.

Coca, Juan R., Valero-Matas, Jesús Alberto e Solano, Alejandra. 2016. “Entre el ciborg y el barroco: Un entrecruce de caminos tecno-científicos”, en Trans/Form/Ação, v. 39, nº 3, pp. 177-190. DOI http://dx.doi.org/10.1590/S0101-317320160003000010.

Coca, Juan R. 2015. “Outra ciencia é posible dende unha racionalidade barroco-romántico: Otero Pedrayo como exemplo paradigmático”, en Boletín da Real Academia Galega, nº 374, pp 393-402. http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/480 [Consulta: 10/06/2018].

Coca, Juan R. 2016. “Importancia del pensamiento gallego baliñano en la socio-hermenéutica multidimensional”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, v. 19, pp. 25-32. DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.53985.

Coca, Juan R. 2017. “La Socio-hermenéutica Multidimensional como Teoría Social basada en los Imaginarios, la Irrealidad y la Utopía”, en Utopía y praxis latinoamericana, v. 22, nº 76, pp. 41-55. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27952379005 [Consulta: 10/06/2018].

Extremera Pacheco, Natalio, Fernández Berrocal, Pablo, Mestre Navas, José Miguel e Guil Bozal, Rocío. 2004. “Medidas de evaluación de la inteligencia emocional”, en Revista Latinoamericana de Psicología, v. 36, nº 2, pp. 209-228. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80536203 [Consulta: 10/06/2018].

Ferrater Mora, José. 2005. Variaciones de un filósofo. Antología. Sada: Edicións do Castro.

Ferrater Mora, José. 1998. De la materia a la razón. Madrid: Alianza.

Feyerabend, Paul. 1975. Against Method. London-NY: Verso.

Gadamer, Hans Georg. 2012. Verdad y método. Salamanca: Sígueme.

Goleman, Daniel. 1995. Emotional Intelligence: Why can it matter more than IQ?. New York, USA: Bantam.

Goleman, Daniel. 1999. Working with emotional intelligence. London UK: Bloomsbury.

González Fernández, Angel. 2008. “Otero Pedrayo, Ramón”, en Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego (coords. Andrés Torres Queiruga e Manuel Rivas García). Vigo/Santiago de Compostela: Xerais/Consello da Cultura Galega, pp. 233-239.

Habermas, Jurgen. 2008. El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Katz Editores.

Heidegger, Martin. 2003. Ser y tiempo. Madrid: Trotta.

Herrero Pérez, Nieves. 1982. “Ramón Otero Pedrayo e Henri Bergson: notas para unha filosofía galega”, en Ágora: Papeles de Filosofía, v. 2, pp. 171-181. https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/871 [Consulta: 10/06/2018].

Otero Pedrayo, Ramón. 1955. Ensaio sobor da paisaxe galega. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 1982. Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 1983. Obras selectas, II. Ensaios. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 1999. Sereno e grave gozo. Ensaios sobre a paisaxe. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 2001a. Fra Vernero. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 2001b. Polos vieiros da saudade. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 2004. Una historia del arte. Vigo: Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 2007. Teoría de Galicia. Obra xornalística en Vida Gallega, 1926-1963. Santiago de Compostela: Alvarellos Editora.

Otero Pedrayo, Ramon. 2015. Lembranzas do meu vivir II. Vigo: Editorial Galaxia.

Otero Pedrayo, Ramón. 2017. Pelerinaxes. Itinerario de Ourense ao San Andrés de Teixido. Vigo: Galaxia.

Río Barxa, Francisco X. 1995. Estudios de Xeografía de Galicia. Trasalba: Fundación Otero Pedrayo.

Schleiermacher, Friedrich D. E. 1998. Hermeneutics and Criticism. Cambridge: Cambridge University Press.

Torres Queiruga, Andrés e Rivas García, Manuel (coords.). 2008. Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego. Vigo/Santiago de Compostela: Xerais/Consello da Cultura Galega.

Villares, Ramón. 2008. “La contribución de Ramón Otero Pedrayo a la Historia Agraria”, en Historia Agraria, nº 44, pp. 157-178. http://hdl.handle.net/10234/161821 [Consulta: 10/06/2018].

VV.AA. 1958. Homaxe a Otero Pedrayo. Vigo: Galaxia.