Contido principal do artigo

Giulia Vezzaro
Universidade de Santiago de Compostela. Grupo de investigación LITER21
España
No 52 (2018): 1º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.52.4511
Recibido: 22-12-2017 Aceptado: 03-05-2018 Publicado: 14-05-2018
Copyright Como citar

Resumo

O comportamento entre homes e mulleres é unha problemática que afecta tanto á sociedade, que derivou nun tema moi controvertido, tratado non só polos medios de comunicación de masas, senón por moitos escritores e escritoras contemporáneos. Un autor como Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956) que, coa súa mirada de cámara, se ocupou de observar as enfermidades que corrompen o mundo moderno, non podía quedar á marxe; por esta razón este traballo pretende, partindo das consideracións persoais do autor santiagués e pasando por unha pequena análise das súas publicacións, presentar a dinámica que se desenvolve entre homes e mulleres na súa obra narrativa e as distintas visións que ambos os sexos teñen respectivamente un do outro.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

A. V. 1983. La narrazione fantastica. Pisa: Nistri-lischi Editori.

A. V. 2000. Diccionario dos seres míticos galegos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Araguas, Vicente. 15 febrero 2015. “Un pouco de Toro”, en Diario de Ferrol, https://blog.xerais.es/wp-content/uploads/2015/02/Aragusas_SusodeToro.pdf [Consulta 10/11/2017].

Covas Carral, Andrea. 2004. Los laberintos del sentido (una lectura de Polaroid de Suso de Toro). Buenos Aires: Cátedra libre de Estudios Gallegos “Alfonso R. Castelao”.

Fallon, Paul. 1998. “Sobre a construcción do corpo político galego en Tic Tac, de Suso de Toro”, en Anuario de estudos literarios galegos, pp. 141-156.

Giovannetti, Paolo. 2012. Il racconto. Letteratura, cinema, televisione. Roma: Carocci Editore.

González Millán, Xosé. 1996. A narrativa galega actual (1975-1984). Unha historia social. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Hermida, Xosé. 17 junio 1993. “El escritor Suso de Toro publica “Tic Tac”, la novela que soñó toda la vida”, en El País, https://elpais.com/diario/1993/06/17/cultura/740268005_850215.html [Consulta 10/11/2017].

Hermida, Xosé. 24 diciembre 1998. “Suso de Toro regresa con “Círculo” a su veta más experimentalista”, en El País, https://elpais.com/diario/1998/12/24/cultura/914454004_850215.html [Consulta 10/11/2017].

Marchese, Angelo. 2014. L’officina del racconto. Semiotica della narratività. Milano: Oscar Saggi.

Pedrós Gascón, Antonio. 2000. “Santiago de Compostela: Urbe e identidade na obra de Suso de Toro”, en Boletín Galego de Literatura, nº 24, 2º Semestre 2000, “Notas”, pp. 111-123.

Pedrós-Gascón, Antonio. 2003. “Heterotopías digitales: simulacro y realidades en La sombra cazadora (Suso de Toro) y Sueños digitales (Edmundo Paz Soldán)”, en Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, nº 12-14, pp. 393-406.

Pedrós-Gascón, Antonio. 2002. “Suso de Toro: radiografía de un lugar y un tiempo”. En La literatura gallega ante el siglo XXI. Actas del I encuentro de autores “Palabras, palabras, palabras” (eds. Antonio Francisco Pedrós e María Asunción Gasca). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 38-40.

Pedrós-Gascón, Antonio. 2005. Conversas con Suso de Toro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Polverini, Sara. 2014a. “No vuelvas de Suso de Toro: lo fantástico a través de los lugares de la memoria”. En Variaciones de lo metarreal en la España de los siglos XX y XXI (eds. Barbara Greco e Laura Pache Carballo). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, pp. 199-208.

Polverini, Sara. 2014b. “Memoria personal e Historia nacional: conversando con Suso de Toro”, en Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, v. 3, pp. 2-20. DOI http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-15177

Polverini, Sara. 2015. “E foi todo impune’. Recordar la violencia: Home sin nome de Suso de Toro”. En Narrativas de la violencia en el ámbito hispánico. Guerra, sociedad y familia (eds. Miguel Carrera Garrido e Mariola Pietrak). Sevilla: Universidad Maria Curie-Sk?odowska de Lublin/ Editorial Padilla, pp. 89-100.

Rivero Grandoso, Javier. 2012. “De Trece badaladas a Trece campanadas, ou de como dun argumento xurdiron unha novela e unha película (I)”, en Madrygal, nº 15, pp. 131-138. DOI http://dx.doi.org/10.5209/rev_MADR.2012.v15.39201

Rivero Grandoso, Javier. 2013a. “De Trece badaladas a Trece campanadas, ou de como dun argumento xurdiron unha novela e unha película (II)”, en Madrygal, nº 16, pp. 87-93. DOI http://dx.doi.org/10.5209/rev_MADR.2013.v16.42991

Rivero Grandoso, Javier. 2013b. “Santiago de Compostela entre o mito e a realidade en Trece badaladas/Trece campanadas”, en Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, v. 18, pp. 221-232. DOI https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.18.2013.10795

Rodríguez Alonso, Manuel. 28 noviembre 2011. “Polaroid’, de Suso de Toro: cando a innovación xa é un clásico”, en https://blog.xerais.gal/2011/polaroid-de-suso-de-toro-cando-a-innovacion-xa-e-un-clasico-critica-de-manuel-rodriguez-alonso/ [Consulta 10/11/2017].

Rojo, José Andrés. 6 marzo 2002. “Suso de Toro recupera una novela de trama negra cargada de violencia”, en El País, https://elpais.com/diario/2002/03/06/cultura/1015369210_850215.html [Consulta 10/11/2017].

Rosso Gallo, Maria. 2001. El narrador y el personaje. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Salgado, Daniel. 23 octubre 2009. “Viaxe ao centro de Suso de Toro. O escritor compostelán explora a identidade individual na súa última obra, Sete palabras”, en El País, https://elpais.com/diario/2009/10/23/galicia/1256293107_850215.html [Consulta 10/11/2017].

Sánchez, Mariela. 2009. “Hombre sin nombre, memoria sin identidad: Transmisión oral de la experiencia bélica en la novela de Suso de Toro”. En Actas del VII congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria (coord. Malena Botto). La Plata: Orbis Tertius.

Sánchez, Mariela. 2010. “La guerra que no(s) han contado. Memoria oral novelada en Land Rover, de Suso de Toro”. En Actas del IX Congreso Argentino de Hispanistas. El Hispanismo ante el Bicentenario. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Sanz Villanueva, Santos. 27 marzo 2002. “Ambulancia de Suso de Toro”, en El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/Ambulancia/4429 [Consulta 10/11/2017].

Taracido, Marcos. 29 marzo 2012. “Perecer es precisamente el precio de vivir la aventura. Entrevista a Suso de Toro”, en http://librodenotas.com/entrevistas/18211/perecer-es-precisamente-el-precio-de-vivir-la-aventura-dialogo-con-suso-de-toro [Consulta 10/11/2017].

Tarrío Varela, Anxo. 1994. Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Tarrío Varela, Anxo. 2014. Álvaro cunqueiro o los disfraces de la melancolía. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.

Toro, Suso de. 1988. Land Rover. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 1990. Caixón desastre. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 1997. Calzados Lola. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 1998. Círculo. Da materia dos soños. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2000. Non volvas. Filla da madrugada. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2002. Trece badaladas (Luz escura). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2003. Tic Tac. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2004a. Polaroid. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2004b. Ambulancia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2006. Home sen nome. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2008. Conta saldada. Santiago de Compostela: Edicións Obradoiro.

Toro, Suso de. 2009a. Sete Palabras. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2009b. Andar tropezando. Madrid: Edición Librodenotas.

Toro, Suso de. 2010. A sombra cazadora. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2014. Somnámbulos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Toro, Suso de. 2016. O país da brétema. Unha viaxe pola cultura celta. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Vilavedra, Dolores. 1995. “La narrativa gallega de los 80, una década de búsqueda”, en Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, v. 4, pp. 231-236. DOI https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.4.1994.

Vilavedra, Dolores. 2002. “Pasado, presente y futuro de la narrativa gallega”. En La literatura gallega ante el siglo XXI. Actas del I encuentro de autores “Palabras, palabras, palabras” (eds. Antonio Francisco Pedrós e María Asunción Gasca). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 4-15.

Vilavedra, Dolores. 2008. “Para una cartografía de la narrativa gallega actual”. En A mi dizen quantos amigos ey: Homenaxe ao profesor Xosé Luis Couceiro (eds. Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris e Eduardo Moscoso Mato). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 353-366.

Villanueva, Darío. 2006. El comentario del texto narrativo: cuento y novela. Madrid: Mare Nostrum Comunicación.