Contido principal do artigo

Ana Acuña Trabazo
Universidade de Vigo
España
http://orcid.org/0000-0002-9441-7450
Biografía
No 52 (2018): 1º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.52.4295
Recibido: 15-09-2017 Aceptado: 21-12-2017 Publicado: 20-03-2018
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo pretende volver sobre a importancia da Escolma da poesía galega contemporánea (IV), publicada en 1955 por Francisco Fernández del Riego. A súa relevancia exemplificarase ao comparala con outras antoloxías consultadas e ao tratar a polémica suscitada entre os escritores galegos do momento.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Acuña, Ana. 2002. “Francisco Fernández del Riego, académico e director da Biblioteca Penzol”, en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, nº 5, pp. 155-162.

Acuña, Ana. 2012. “O semanario pontevedrés Litoral e a autonomía do campo literario galego”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº 15, pp. 13-22. DOI http://dx.doi.org/10.5209/rev_MADR.2012.v15.39190

Alonso Montero, Xesús. 2008. “Estudo preliminar”. En Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada de Xosé Filgueira Valverde (eds. Ana Acuña Trabazo e Xesús Alonso Montero). Pontevedra: Museo de Pontevedra/ Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 13-43.

Alonso Montero, Xesús. 2017. “Unhas cantas observacións sobre a Antoloxía da nova poesía galega preparada e publicada por María Victoria Moreno no ano 1973”, en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº 20, pp. 231-234. DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.57638

Carballo Calero, Ricardo. 2006. Epistolario a Francisco Fernández del Riego. Vigo: Editorial Galaxia.

Casas, Arturo (ed). 2003. Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000. Lugo: Tris Tram.

Cunqueiro, Álvaro. 2003. Cartas ao meu amigo. Epistolario mindoniense a Francisco Fernández del Riego 1949-1961. Vigo: Editorial Galaxia.

Díaz Castro, Xosé María. 2014. Epistolario Díaz Castro. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco. 1955. Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco. 1957. Escolma de poesía galega III. O século XIX. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco. 1987. “A imperdible voz do poeta”. En Homenaxe a Xosé María Díaz Castro. Lugo: Asociación Cultural Xermolos, pp. 44-45.

Fernández del Riego, Francisco. 1990. O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco. 1996. A Xeración Galaxia. Vigo: Editorial Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco. 2000. Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Editorial Galaxia.

Franco Grande, Xosé Luís. 2004. Os anos escuros. A resistencia cultural dunha xeración. Vigo: Editorial Galaxia.

Moreno Márquez, María Victoria. 1973. Os novísimos da poesía galega/Los novísimos de la poesía gallega. Madrid: Akal.

Rábade Villar, María do Cebreiro. 2004. As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)