Contido principal do artigo

Lourdes Méndez
Universidade do País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
España
Biografía
No 50 (2017): 1º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.50.3898
Recibido: 30-01-2017 Aceptado: 23-02-2017 Publicado: 31-05-2017
Copyright Como citar

Resumo

O modelo explicativo natureza/cultura, e a asociación muller/natureza e home/cultura, forma parte do entramado epistemolóxico das ciencias sociais e humanas. Durante a década dos setenta do século XX o devandito modelo, hoxe cuestionado desde diferentes disciplinas, foi pedra angular de parte da incipiente antropoloxía feminista. Nestas páxinas, tras retomar as súas principais claves teóricas e deterse sobre a problemática do dualismo no que concerne ás categorías muller/home e sexo/xénero, rastréase a súa incidencia nun pioneiro ensaio sobre a muller en Galicia e en estudos antropolóxicos sobre as mulleres galegas publicados nos anos oitenta e noventa. A modo de conclusión, expóñense tres posicións feministas nun debate aínda aberto sobre a validez do modelo explicativo natureza/cultura.

Detalles do artigo

Citas

Agra Romero, María Xosé. 2008. “O pensamento feminista en Galicia”, en Diccionario Enciclopedia do pensamento galego (coords. Andrés Torres Queiruga e Manuel Rivas García). Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Consello da Cultura Galega, pp. 450-475.

Aldrey Vázquez, José Antonio. 2013. “O reto demográfico para o rural galego”, en Galicia, un mundo rural vivo (coord. Román Rodríguez González). Lalín: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pp. 38-59.

Alonso Población, Enrique e Sharon R. Roseman (eds). 2012. Antropoloxía das mulleres galegas. As outras olladas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Barreiro Rivas, Xosé Luís e Mar Blanco Casais. 2013: “La recesión económica y cultural del rural gallego: causas, formas y perspectivas”, en Galicia, un mundo rural vivo (coord. Román Rodríguez González). Lalín: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pp. 14-37.

Braidotti, Rosi. 2015. Lo Posthumano. Barcelona: Gedisa.

Charbonnier, Pierre. 2015. La fin d’un grand partage. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique.

Descola, Philippe. 2005. Par-delà nature et culture. Paris: Gallimard, http://dx.doi.org/10.3917/deba.114.0086 [Consulta: 04/05/2017].

Eaubonne, Françoise d’. 1976. Les femmes avant le patriarcat. Paris: Payot.

Fernández de Rota, José Antonio. 1992. “La antropología gallega a debate”, en Anales de la Fundación Joaquín Costa, nº 9, pp. 123-145.

Fraisse, Geneviève. 2014. Les excès du genre. Paris: Lignes.

Gala González, Susana de la. 1991. “Mujer y cambio social en el medio rural gallego”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XXXIX, Fascículo 104, pp. 327-340.

Gala González, Susana de la. 1996. Tradición y modernidad: una aproximación a las relaciones de género en la sociedad rural gallega. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Gondar, Marcial. 1991. Mulleres de mortos: Cara a una antropoloxía da muller galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Guillaumin, Colette. 1978. “Pratique du pouvoir et idée de Nature (II). Le discours de la Nature”, en Questions féministes, nº 3, pp. 5-28.

Haraway, Donna. 1995. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra/feminismos.

Latour, Bruno. 1999. Politiques de la Nature: Comment faire entrer les sciences en démocratie. Paris: La Découverte.

Mathieu, Nicole-Claude. 1971. “Notes pour une definition sociologique des categories de sexe”, en Epistémologie sociologique nº 11, pp. 19-39.

Mathieu, Nicole-Claude. 1973. “Homme-culture et femme-nature?", en L’ Homme XIII (3), pp. 101-113, http://dx.doi.org/10.3406/hom.1973.367364 [Consulta: 04/05/2017].

Mauss, Marcel. 1934. “Les techniques du corps”, en Journal de Psychologie, XXXII, nº 3-4, http://dx.doi.org/10.1522/cla.mam.tec [Consulta: 04/05/2017].

Méndez, Lourdes. 1988. “Cousas de mulleres”. Campesinas, poder y vida cotidiana. Lugo (1940-1980). Barcelona: Anthropos.

Méndez, Lourdes. 1999. “Identidade galega e identidade de xenero no mundo rural”, en O Feito Diferencial Galego, Tomo III. Antropoloxía. (coord. Marcial Gondar). Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, pp 119-130.

Méndez, Lourdes. 2008. Antropología feminista. Madrid: Síntesis.

Moreno Feliú, Paz. 1982. Análisis del cambio en las sociedades campesinas. Un caso de estudio: Campo Lameiro (Pontevedra). Madrid : Fundación Juan March.

Moreno Feliú, Paz. 1993. “Los estudios sobre la mujer gallega”, en Cultures. Revista asturiana de cultura, nº 3, pp. 59-74.

Moreno Feliú, Paz. 1997. “Da ficción do matriarcado á economía informal : modelos é relacións de xénero na cultura galega”, en Galicia Antropoloxía. Tomo XXVI (coords. X.M. González Reboredo). A Coruña: Hércules de Ediciones, pp. 264-297.

Mozo González, Carmen e Fernando Tena Díaz. 2003. Antropología de los géneros en Andalucía. De viajeros, antropólogos y sexualidad. Sevilla: Mergablu.

Oakley, Anne. 1977. La mujer discriminada. Biología y sociedad. Madrid: Debate.

Ortega López, Teresa María (ed). 2015. Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde la perspectiva de género. Monografías de historia rural, nº 11. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Ortner, Sherry. 1979. “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, en Antropología y feminismo (eds. Olivia Harris e Kate Young). Barcelona: Anagrama, pp. 109-131.

Ortner, Sherry. 2006. “Entonces, ¿es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, en Revista de Antropología Iberoamericana, nº 1 (1), pp. 12-21.

Pascual Abal, Rosa e Puri Pérez Leirós. 2006. “¡Non sen elas! O papel das mulleres na cultura tradicional”, en Cultura tradicional e desenvolvemento rural (eds. X. Simón Fernández e X. Prado Orbán). Vigo: Xunta de Galicia/Universidade de Vigo, pp. 145-147.

Pereiro, Xerardo. 2001. “Reflexão sobre a antropología na Galiza de hoxe”, en Etnográfica, vol. V, nº 1, pp. 175-183.

Queizán, María Xosé. 1977. A muller en Galicia. A Coruña: Ediciós do Castro.

Rubin, Gayle. 1986. “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, en Nueva Antropología, vol. VIII (30), pp. 95-145.

Shalins, Marshall. 2009. La nature humaine, une illusion occidentale. Paris: Éditions de l’ éclat.

Strathern, Marilyn. 1980. “No nature, no culture: the Hagen case”, en Nature, Culture and Gender (eds. Carol MacCormack e Marilyn Strathern). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 174-222.

Tabet, Paola. 1979. “Les mains, les outils, les armes”, en L’ Homme, vol. 3-4, pp. 5-61, http://dx.doi.org/10.3406/hom.1979.367998 [Consulta: 04/05/2017].