Contido principal do artigo

Manuela Palacios González
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 45 (2011), Estudos. Nación e xénero nas poetas galegas e irlandesas contemporáneas
Recibido: 10-05-2012 Aceptado: 10-05-2012 Publicado: 10-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Fronte á feminización simbólica da nación e a nacionalización damuller levadas a cabo por certos discursos nacionalistas, as poetasirlandesas actuais denuncian as institucións e ideoloxías que nongaranten os seus dereitos e só entenden a muller como nai depatriotas. Dende o movemento sufraxista a inicios do século XX atéa actualidade, houbo en Irlanda unha loita de intereses entre asmulleres e os discursos sobre a nación sustentados, ben no controlideolóxico exercido pola Igrexa Católica, ben no soño do celtismoou na concepción monolítica da identidade nacional. As poetasirlandesas reproban os carices nacionalista e patriarcal da literaturanacional e reclaman outras configuracións de identidades híbridase heteroxéneas.

Detalles do artigo