Contenido principal del artículo

Louredo Rodríguez Eduardo
IES Agra de Raíces (Cee)
España
https://orcid.org/0000-0002-7772-6358
Vol. 49 (2022), Artículos, Páginas 1-41
DOI: https://doi.org/10.15304/verba.49.7376
Recibido: 11-01-2021 Aceptado: 07-05-2021 Publicado: 27-04-2022
Imagenes.
Derechos de autoría Cómo citar Citado por

Resumen

Neste traballo son estudados algúns trazos da morfoloxía non verbal e da sintaxe rexistradas nunha comarca rural do interior de Galicia (O Ribeiro, provincia de Ourense). Os datos para este estudo foron obtidos mediante entrevistas con cuestionario a trinta individuos de dez localidades diferentes. Estes datos foron complementados coa transcrición das entrevistas semidirixidas realizadas aos mesmos individuos. Con este traballo pretendo amosar como as variantes das variables estudadas están suxeitas a procesos de variación e cambio lingüístico, observable nos usos lingüísticos de tres grupos de idade diferentes. A aparición das diferentes variantes son debidas tanto a factores internos (analoxía ou simplificación do sistema), como a factores externos (contacto con outras variedades lingüísticas); a expansión dalgunhas delas é atribuíble ao contacto co castelán ou con outras variedades galegas próximas.