Contido principal do artigo

Carlos Rodríguez Rellán
GEPN, Dpto. Historia I Facultade de Xeografía e Historia, USC
España
Biografía
Ramón Fábregas Valcarce
GEPN, Dpto. Historia I Facultade de Xeografía e Historia, USC
España
Biografía
No 27 (2015): SIG and historical knowledge, Artigos
Recibido: 31-08-2015 Aceptado: 14-11-2015 Publicado: 12-01-2016
Copyright Como citar

Resumo

Mediante o uso conxunto de Sistemas de Información Xeográfica –GRASS GIS– e de ferramentas estatísticas –R– se levou a cabo una análise da distribución espacial da arte rupestre de Porto do Son (A Coruña). Os resultados amosan que os petróglifos da área de estudio non presentan unha distribución homoxénea nen intensidade uniforme. A exploración das posibles causas desa heteroxeneidade nos permitiron, en primeiro lugar e a través de modelos de potencialidade arqueolóxica, definir aquelas variables externas que puideron ter afectado á distribución espacial do fenómeno analizado. Acto seguido, e mediante diversos tests baseados no método de Monte Carlo, se tentou establecer a existencia de posibles relacións de dependencia entre os puntos que conforman a poboación estudiada.

Detalles do artigo

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)