Contenido principal del artículo

Víctor José Barbeito Pose
Centro Arqueolóxico do Barbanza
España
Ramón Fábregas Valcarce
Universidade de Santiago de Compostela
España
Carlos Rodríguez Rellán
Universidade de Santiago de Compostela
España
Alfonso Fariña Costa
Instituto de Estudos do Territorio, Xunta de Galicia
España
Alexandre Paz Camaño
Arqueólogo. Profesional independente
España
Mª de los Ángeles López Taboada
Arqueóloga. Profesional independente
España
Ana Mª Suárez Piñeiro
Universidade de Santiago de Compostela
España
Juan Manuel Abascal Palazón
Universidad de Alicante
España
Gonzalo Francisco Fernández Suárez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Gregorio Casado González
Documentalista. Profesional independente
España
Alia Vázquez Martínez
Universidade de Santiago de Compostela
España
María Vanesa Mariño Calvo
Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol. 37 (2018), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.37.5131
Recibido: 15-05-2018 Publicado: 08-07-2019
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Procédese á revisión dos traballos de prospección previa na serra do Barbanza e ampliados aos montes de Macenda e Bealo na procura de asentamentos gandeiros/pastorís, no curso deses traballos localizáronse ademáis un interesante xacemento de cronoloxía calcolítca e un castro inédito. Asemade, dáse conta dos resultados das intervencións en dous xacementos, un de carácter gandeiro que presenta un palimpsesto estrutural e cronolóxico (Río Barbanza), e outro relacionado con sistemas de control territorial (Outeiro da Torre).

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)