Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades https://revistas.usc.gal/index.php/semata <p><em>Sémata </em>é unha revista interdisciplinar editada pola Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela dende 1988. Ten periodicidade anual, e publica traballos orixinais de investigación sobre calquera das especialidades relativas ao eido das Ciencias Sociais e das Humanidades. <br>A revista está indexada nas seguintes bases de datos: ERIH PLUS, PASCAL, Fuente Académica Plus, CIRBIC, DIALNET, DICE, LATINDEX, ISOC, Modernitas Citas, REBIUN, RESH, Ulrich’s Directory, MIAR, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1522-semata-ciencias-sociais-humanidades">REDIB</a>.<br>O portal dixital de<em> Sémata </em>publícase en galego, español e inglés. As linguas de publicación son galego, portugués e español.</p> Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela gl-ES Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 1137-9669 <p>Ao publicar en <em>Sémata</em>, o/o autor/a-os/os autores/as cede/n todos os dereitos de explotación do seu artigo (incluíndo distribución, comunicación pública, reprodución e transformación) á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do copyright e, por tanto, de todos os dereitos patrimoniais expresados, retendo o/o autor/a-os/os autores/as todos os dereitos morais que por lei lle corresponde/n (art. 14 <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930">TRLPI</a>).</p> <p>Sen prexuízo do anterior, e agás indicación contraria, todos os contidos distribúense en acceso aberto baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa do titular do copyright, non sendo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: &nbsp;<a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl</a></p> TERRITORIO E LUGAR EN CÉSAR PORTELA (1970-2001): DA REMODELACIÓN ANÁLOGA AO REXIONALISMO CRÍTICO https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8801 <p>Como figura fundamental para entender o desenvolvemento da arquitectura e o pensamento arquitectónico galegos no último terzo do século XX, a reflexión sobre o territorio en César Portela (Pontevedra, 1937) pode ser rastrexada ao longo de toda a súa carreira. En efecto, este período está caracterizado por un maior debate profesional e unha maior sensibilidade para dar respostas ás problemáticas concretas do país galego emanadas dos modelos de desenvolvemento máis lesivos co seu territorio. Dunha banda, abordarase a creación das novas institucións profesionais nos setenta ou a presenza de mestres como Rossi ou Bar Bóo como influencias nas posicións de Portela, a aplicación de conceptos como a «remodelación análoga» de Rossi ou de perspectivas analíticas e expresivas como a do rexionalismo crítico. Doutro lado, analizaranse diferentes modos da súa «arquitectura do territorio», desde os grandes formatos e a rehabilitación de amplos espazos até as prácticas de restitución do «lugar».</p> Santiago Rodríguez-Caramés Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8801 LA CIUDAD COMO ESPACIO PARA LA NEUROSIS: EL CINE DE WOODY ALLEN Y LA SERIE "FLEABAG" (2016-2019) https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8800 <p>El presente artículo analizará las divergencias neuróticas que se camuflan en el espacio urbano de la ciudad fílmica contemporánea: aquellas rupturas sutiles que se relacionan con la vida en la urbe y que están vinculadas al malestar de la metrópolis hiperestimulante, que perviven en la ciudad posmoderna. Así, se aplicará un marco conceptual derivado de las propuestas de autores como Georg Simmel, Sigmund Freud, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Felix Guattari sobre el trastorno y el psicoanálisis, para centrarnos en el estudio de dos casos concretos: por un lado, el cine del reconocido neurótico Woody Allen, muy relacionado con Nueva York, pero también con algunas capitales europeas. Por otro, la más reciente serie de televisión <em>Fleabag</em> (2016-2019), creada por Phoebe Waller-Bridge, ambientada en el Londres contemporáneo.</p> María Gil Martínez Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-09 2023-03-09 34 10.15304/semata.34.8800 FACER FALAR A ESPAZOS MUDOS: METODOLOXÍA ARQUEOLÓXICA PARA O ESTUDO DO CASO DO CASTELO DO FARO (COVELO, PONTEVEDRA) https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8837 <p>Este traballo presenta os resultados preliminares da intervención arqueolóxica desenvolvida en 2022 no Castelo do Faro, o xacemento arqueolóxico situado a maior altitude da provincia de Pontevedra (1148 m s.n.m.). Este recinto fortificado non se caracteriza pola monumentalidade das súas estruturas arqueolóxicas ou pola abundancia de cultura material, factores que dificultan o seu encadre cronolóxico e que en boa medida se relacionan coa escasa potencia estratigráfica que adoitan presentar os cumios das montañas. Tal feito obriga ao desenvolvemento de metodoloxías que combinen diversas técnicas e ferramentas co fin de optimizar a obtención de información arqueolóxica relevante. Así, no marco deste proxecto explorouse o potencial e limitacións de varios métodos de teledetección e prospección xeofísica conxuntamente con aproximacións máis estendidas na disciplina, como as prospeccións artefactuais e por metalodetección, a escavación de sondaxes exploratorias ou a toma de mostras para datación absoluta por métodos físico-químicos (14C e OSL). A correcta adscrición crono-funcional deste sitio resulta relevante para avanzar no coñecemento das paisaxes arqueolóxicas de alta montaña en Galicia.</p> José Manuel Costa-García Víctor Vicente García Francisco Alonso Toucido João Fonte Carlos Otero Vilariño Sara Díaz Jiménez Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8837 INTERSECCIONALIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UM ESTADO DA ARTE SOBRE O RACISMO AMBIENTAL NO BRASIL E SEUS OUTROS https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8763 <p>O presente artigo busca explorar o potencial da interseccionalidade como ferramenta analítica para a compreensão das atuais dimensões das mudanças climáticas. Traz resultados do estado da arte acerca da interface dos temas racismo ambiental e suas interseccionalidades em obras nacionais e internacionais que abordam os efeitos das mudanças climáticas. A pesquisa foi feita nas plataformas SciELo, Scopus e Latindex, no período entre 2012 e 2021, na qual selecionou-se um total de quinze trabalhos classificados como elegíveis para a presente análise. Concluiu-se que nos últimos anos está crescendo o número de trabalhos, no entanto ainda existem muitas lacunas, principalmente em pesquisas sobre o contexto brasileiro, que tendem a não reconhecer as peculiaridades das relações dos diferentes sujeitos e grupos sociais com as mudanças climáticas. Assim sendo, a ausência de pesquisas científicas em torno dessa temática impossibilita a construção de ferramentas capazes de analisar a complexidade das injustiças presentes na sociedade brasileira.</p> Bruno Monteiro Duarte Nathália Thais Cosmo da Silva Ivonete da Silva Lopes Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8763 PRODUCCIÓN DE LUGARES HEGEMÓNICOS EN LA INDUSTRIA MUSICAL. LA MÚSICA COMO GENERADORA DE SUSTRATO ONTOLÓGICO EN LA POSMODERNIDAD https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8677 <p>Se intenta establecer el papel de la música dentro de la cultura como factor de producción de subjetivación. Se analiza el concepto de cultura en su evolución, desde las concepciones etnográficas esencialistas hasta las posiciones materialistas, que, tras la crítica marxista, incorpora la teoría de la agencia. Finalmente, con la ayuda de los estudios latinoamericanos, se entiende el proceso cultural como una modulación especializada en la transmisión de la estructura social, y la producción musical contemporánea como el fetiche que asegura la ilusión de los valores dominantes. Además, incorporando los análisis sociológicos musicales contemporáneos realizados en el mundo anglosajón, se expone que serviría para producir un sustrato ontológico para el yo fragmentado de una posmodernidad que, en realidad, no ha querido superar la metafísica tradicional.</p> Rebeca Baceiredo Pérez Copyright (c) 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8677 XORNADAS DE INVESTIGACIÓN PREDOUTORAL DO DEPARTAMENTO DE HISTORIA DA ARTE: REFLEXIÓNS SOBRE UNHA PRIMEIRA EXPERIENCIA https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8803 Laura Calvo Gens Abraham Cea Núñez Javier Gándara Feijóo María Gil Martínez Sergio Meijide Casas Sara Moure López Guillermo Rodríguez Alonso Santiago Rodríguez-Caramés Daniel Lucas Teijeiro Mosquera Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8803 Bessompierre (2020). "La amistad de Guy Debord, rápida como una carga de caballería ligera". Madrid: Antonio Machado (Col. Acuarela libros), 123 págs., ISBN 978-84-7774-349-1 https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8034 Abraham Roberto Cea Núñez Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8034 Luis Miguel Pedrero Esteban y José María García Lastra-Núñez (eds.) (2019). "La transformación digital de la radio. Diez claves para su comprensión profesional y académica". Valencia: Tirant Humanidades, 307 páginas, ISBN: 978-84-17973-26-1 https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/7988 <p>Reseña de libro. Tema: ciencias sociales y comunicación. Subtema: radio y modelos comunicativos en España</p> José Antonio Abreu Colombri Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.7988 Rodríguez Rodríguez, X. e Felpeto Carballeira, X. M. (coords.) (2020). "Cabreiros, 15 anos de dinamización Comunitaria. Olladas e recursos interxeneracionais no rural". Santiago de Compostela: Andavira Editora, ISBN 978-84-123245-9-4l. https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8032 David García Romero Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8032 Velasco, Luis (2022). «Fascismo de Ultramar. El falangismo español en el Río de la Plata (1936-1943)». Buenos Aires: Biblós, 258 páginas, ISBN: 978-987-814-128-2 https://revistas.usc.gal/index.php/semata/article/view/8920 <p>Reseña de: Velasco, Luis (2022). <em>Fascismo de Ultramar. El falangismo español en el Río de la Plata (1936-1943)</em>. Buenos Aires: Biblós, 258 páginas, ISBN: 978-987-814-128-2</p> Adrián Martínez Garrido Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/about/submissions#copyrightNotice 2023-03-08 2023-03-08 34 10.15304/semata.34.8920