Contido principal do artigo

Ilduara Vicente
USC
España
https://orcid.org/0000-0002-7871-4527
No 33 (2021): O fenómeno das peregrinacións. Reflexións e prácticas desde unha perspectiva interdisciplinar, Varia
DOI https://doi.org/10.15304/semata.33.7812
Recibido: 30-06-2021 Aceptado: 01-11-2021 Publicado: 25-03-2022
Copyright Como citar

Resumo

Manuel Quiroga supuxo unha figura fundamental dentro da historia da música galega. Como intérprete acadou o maior dos logros e como ‘home do Renacemento’, cultivou a arte da composición e da pintura. Nun contexto ligado ao nacionalismo musical e pola súa relación co panorama intelectual galego, Manuel Quiroga escribíu algunhas obras adicadas a Galicia. Malia seren estas pouco abondosas, resultan moi interesantes pola inclusión de temas tradicionais nas mesmas, ben como de obras de autores do Rexurdimento musical. Aquí analízanse dúas das súas composicións máis icónicas, plantexando a afinidade de Quiroga pola música do Rexurdimento e especialmente por Juan Montes, a súa relación co folclore, todas as posibles fontes de inspiración e o tratamento de dita música nun xénero de corte clásico e virtuosístico.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Cambeiro, C., Manuel Quiroga Losada: o gran violinista galego do século XX. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011.

Cambeiro, C., Manuel Quiroga Losada: Estudio analítico de su vida y obra musical. Tese doutoral. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

Costa, L., La formación del pensamiento musical nacionalista en Galicia hasta 1936. Tese doutoral. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1999.

Iglesias, A., Manuel Quiroga: 1892-1961 (su obra para violín). Santiago de Compostela: Música en Compostela, 1992.

López Calo, J., Obras musicales de Juan Montes (vol. I): Seis baladas gallegas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991.

López Prado, A., «Manuel Quiroga, violinista universal: análisis de sus ocho conciertos en La Coruña», Abrente. Revista de la Real academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, nº3, 75-100, 1971.

Luque Fernández, A., The Music of Manuel Quiroga Losada: A Catalogue of his Works. VDM Saarbrücken: Verlag Dr. Müller, 2009.

Nagore Ferrer, M., «Pablo Sarasate, el violín de Europa», Príncipe de Viana, nº70, pp. 527-551, 2009.

Nommik, Y., «La intertextualidad. Un recurso fundamental en la creación musical del siglo XX», Revista de Musicología, vol 28, nº1, pp. 792-807, 2005.

Otero Urtaza, F., «Apuntes para unha biografía musical» en VV.AA, Catálogo da exposición Manuel Quiroga Losada (1892-1961). Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 19-29, 1992.

Otero Urtaza, F., Manuel Quiroga: Un violín olvidado. Pontevedra: Concello de Pontevedra e Concellería de Educación e Cultura, 1993.

Trillo, J. e Garbayo, F.J. (ed.), Aires galegos, Novos aires galegos. Andrés Gaos Berea. Vigo: Agadic y Dos Acordes, 2019.

Trillo, J. e Villanueva, C. (ed.) Obras para piano I. Vigo: Agadic y Dos Acordes, 2016

Trillo e Villanueva, C. (ed.), Obras para piano II: a 4 e 6 mans. Vigo: Agadic y Dos Acordes, 2017.

Villanueva, C. (coord.) Cancionero Gallego (recopilado por Eduardo Martínez Torner y Jesús Bal y Gay). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007.

Villanueva, C. (coord.), Cancionero Musical de Galicia (reunido por Casto Sampedro y Folgar). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007.