Contenido principal del artículo

Cristian Lorenzo Salgueiro
GEPN-AAT (Grupo de Estudos da Prehistoria do Noroeste Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio), Departamento de Historia, Universidade de Santiago de Compostela
España
Carlos Rodríguez Rellán
Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste- Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) Dpto. Historia Universidade de Santiago de Compostela Fac. Xeografía e Historia Pz. da Universidade, nº1 15782 Santiago de Compostela (Spain)
España
Ramón Fábregas Valcarce
Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste- Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) Dpto. Historia Universidade de Santiago de Compostela Fac. Xeografía e Historia Pz. da Universidade, nº1 15782 Santiago de Compostela (Spain)
España
Vol. 36 (2017), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.36.5083
Recibido: 20-04-2018 Aceptado: 27-09-2018 Publicado: 05-10-2018
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste traballo preténdese estudar algunhas das evidencias estruturais e gran parte da cultura material documentadas durante a escavación do asentamento prehistórico de Monte dos Remedios (Moaña, Pontevedra) por medio do uso de Sistemas de Información Xeográfica (GRASS-GIS, Quantum GIS, etc.) e de programas de análise estatístico de código aberto (R). De esta forma, abórdanse as problemáticas do asentamento e prantéxanse as relacións entre os propios materiais arqueolóxicos recuperados (cerámica, artefactos líticos…) e as principais estruturas identificadas (buratos de poste, pavimentos…) co fin de intentar achegar datos sobre a natureza e finalidade de ditos restos estruturais.

Detalles del artículo

Referencias

Baddeley, A., & Turner, R. (2005). `spatstat´: An R Package for Analyzing Spatial Point Patterns. Journal of Statistical Software, 12(6), 1–42. https://doi.org/10.18637/jss.v012.i06

Beckerman, S. M., Brinkhuizen, D. C., Brinkkemper, O., García-Díaz, V., Kleijne, J. P., Kubiak-Martens, L., … Raemaekers, D. C. M. (2014). A Mosaic of Habitation at Zeewijk (the Netherlands) Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape. (B. I. S. & I. M. M. van der J. E.M. Theunissen, O. Brinkkemper, R.C.G.M. Lauwerier, Ed.). Amersfoort.

Bivand, R., & Lewin-Koh, E. (2017). `maptools´: Tools for Reading and Handing Spatial Objects. Retrieved from http://r-forge.r-project.org/projects/maptools/

Bivand, R. (2017). `rgrass7´: Interface Beteen GRASS 7 Geographical Information System and R, 1–16. Retrieved from http://grass.osgeo.org/

Bonilla Rodríguez, A. (2004). Excavación arqueológica en área en el yacimiento calcolítico de Monte dos Remedios (GA 36029038). Via de Alta Capacidad del Morrazo-Tramo II (Moaña, Pontevedra). Memoria técnica. Santiago de Compostela.

Cano Pan, J., Prieto Martínez, M. P., & Vázquez Liz, P. (2016). La cronología en As Mamelas ( Sanxenxo , Pontevedra ) como ejemplo de yacimiento al aire libre de la Prehistoria Reciente gallega. In Actas del Congreso de Cronometrías para la Historia de la Península Ibérica (pp. 67–86).

Carrer, F. (2017). Interpreting Intra-site Spatial Patterns in Seasonal Contexts : an Ethnoarchaeological Case Study from the Western Alps. Journal of Archaeological Method and Theory, 24, 303–327. https://doi.org/10.1007/s10816-015-9268-5

Castillejo, A. M. (2013). Percepción y cuantificación de la variabilidad arqueológica a escala intra-site. Una revisión de los formatos de datos y sus implicaciones analíticas. GeoFocus, 13, 131–153.

Crawley, M. J. (2013). The R Book. John Wiley & Sons, Ltd. Publication.

Fábregas Valcarce, R., Bonilla Rodríguez, A., & Cesar Vila, M. (2007). Monte dos Remedios: Un asentamiento de la Prehistoria Reciente. Santiago de Compostela: Torculo Edicions.

Geiling, J. M., Straus, L. G., González-Morales, M. R., & Marín-Arroyo, A. B. (2016). A Spatial Distribution Study of Faunal Remains from Two Lower Magdalenian Occupation Levels in El Mirón Cave , Cantabria, Spain. Papers from the Institute of Archaeology, 26(1), 1–16. https://doi.org/10.5334/pia-477

Hardy, K. (2006). Litico tallado y cultura material de los Wola. Papúa-Nueva Guinea. Etnoarqueología de La Prehistoria: Más Allá de La Analogía.Treballs D’Etnoarqueologia, 6, 141–160.

Hijmans, R. J. (2017). ’ raster ’: Geographic Data Analysis and Modeling. Retrieved from http://www.rspatial.org/

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 47, 583–621.

Mestres, J., Farré, J., & Senabre, M. R. (1998). Anàlisi microespacial de les estructures enfonsades del Neolític a l´Edat del Ferro a la Plana del Penedès. Cypsela, 12, 11–29.

Molin, F., Hagberg, L., & Westermark, A. (2017). Living by the shore : Mesolithic dwellings and household in Motala , eastern central Sweden , 5600 – 5000 cal BC. Journal of Archaeological Science: Reports, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.10.022

Navas, E., Molina, F., & Esquivel, J. A. (2005). La distribución espacial de los restos faunísticos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería). Complutum, 16, 89–104.

Neteler, M., & Mitasova, H. (2008). OPEN SOURCE GIS: A GRASS GIS Approach. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3578-9

Pebesma, E., & Bivand, R. (2005). `sp´: Classes and Methods for Spatial Data: the sp Package. Economic Geography, 50(1), 1–21. https://doi.org/http://doi.org/10.1.1.160.9361

Pohlert, T. (2014). The Pairwise Multiple Comparison of Mean Ranks Package (PMCMR). Retrieved from http://cran.r-project.org/package=PMCMR

R CORE TEAM, R. (2017). R: The R Project for Statistical Computing. Retrieved December 20, 2017, from https://www.r-project.org/

Rodríguez Nóvoa, A. A., Díaz Rodríguez, M., & Seoane Novo, C. (2016). Revision de los datos contextuales para el yacimiento de O Achadizo (Boiro, A Coruña). Estudo de Arqueoloxia, Prehistoria e Historia Antiga: Achegas Dos Novos Investigadores, 32.

Rodríguez Rellán, C. (2010). Unha perspectiva tecnolóxica e experimental das industrias sobre lousa , cristal de rocha e cuarzo na Prehistoria Recente do Noroeste Peninsular . Universidade de Santiago de Compostela.

Rodríguez Rellán, C., & Fábregas Valcarce, R. (2015). Arte rupestre galaica : unha achega dende a estatística espacial e os SIX. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 27, 323–348.

Thacher, D., Milne, S. B., & Park, R. (2017). Applying GIS and statistical analysis to assess the correlation of human behaviour and ephemeral architectural features among Palaeo-Eskimo sites on Southern Ba ffi n Island , Nunavut. Journal of Archaeological Science: Reports, 14(April), 21–30. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.05.004

Vera Rodríguez, J. C., Linares Catela, J. A., Armenteros Lojo, M. J., & González Batanero, D. (2010). Depósitos de ídolos en el poblado de la Orden - Seminario de Huelva: Espacios rituales en contexto habitacional / Deposits of idols at the Orden-Seminario de Huelva settlement: ritual spaces in a habitational context, 199–242.

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)