Vol. 37 (2018)

Publicados: 2019-07-08

Tabla de contenidos

Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo

 • Víctor José Barbeito Pose
 • Ramón Fábregas Valcarce
 • Carlos Rodríguez Rellán
 • Alfonso Fariña Costa
 • Alexandre Paz Camaño
 • Mª de los Ángeles López Taboada
 • Ana Mª Suárez Piñeiro
 • Juan Manuel Abascal Palazón
 • Gonzalo Francisco Fernández Suárez
 • Gregorio Casado González
 • Alia Vázquez Martínez
 • María Vanesa Mariño Calvo
Publicado: 08-07-2019

Los azulejos de A Rocha Branca (Padrón, A Coruña): un estudio arqueométrico

 • María Pilar Prieto Martínez
 • Óscar Lantes Suárez
 • Francisco Alonso Toucido
 • Fernando Acuña Castroviejo
 • Raquel Casal García
Publicado: 08-07-2019