Contenido principal del artículo

Víctor José Barbeito Pose
Centro Arqueolóxico do Barbanza
España
Biografía
Ramón Fábregas Valcarce
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Carlos Rodríguez Rellán
España
Biografía
Ramón Blanco Chao
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Manuela Costa-Casais
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
María Martín Seijo
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Alexandre Paz Camaño
Alfonso Fariña Costa
Lino Gorgoso López
Vol. 34 (2015), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.34.3274
Recibido: 21-04-2016 Aceptado: 03-10-2016 Publicado: 13-10-2016
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

A Serra do Barbanza espertou especial interese entre os investigadores galegos para o estudo do fenómeno tumular dada a gran concentración que presenta, contrastando coa total ausencia de xacementos domésticos; pero nos últimos anos están aflorando un conxunto de xacementos arqueolóxicos extraordinarios, tanto pola densidade dos mesmos como polas súas características, que modifica substancialmente a imaxe que se tiña da Serra como unha área marxinal cara un espazo intensamente ocupado e explotado. A escavación de varios destes novos xacementos permitiron constatar a presenza de hábitats domésticos e de ocupacións reiteradas no tempo dende o Bronce Final ou Idade do Ferro ata a Alta Idade Media.

Detalles del artículo

Referencias

Agrafoxo Pérez , X. 1982. Prehistoria e arqueoloxía da Terra da Barbanza. Noia.

ALONSO ROMERO, F. 1991. Santos e barcos de pedra: para unha interpretación da Galicia atlántica. Vigo.

BALLESTEROS ARIAS, P. 2004. “Arquitectura tradicional gandeira na terra do Suído”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LI, . (117), pp. 9-48.

Barbeito Pose , V.J.; España Fernández , X. 2010. “Consideracións preliminares sobre o pastoreo tradicional na Serra do Barbanza: evidencias e estruturas etnográficas”, Barbantia: Anuario de Estudos do Barbanza, 6, PP. 125-137.

BEJARANO GALDINO, E. 1986. Los chozos: una arquitectura peculiar del Suído. Sada.

Bonilla Rodríguez , A.; Fábregas Valcarce , R. (ed). 2009. Círculo de engaños: excavación del “cromlech” de A Mourela (As Pontes de García Rodríguez). Santiago.

Calastrenc , C. 2014. “De piedra, tierra y madera: una mirada comparativa entre las cabañas pirenaicas”. En I. CLEMENTE COMTE; E. GASSIOT BALLBÈ; J. REY LANASPA (Eds.), Sobrarbe antes de Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineo. Boltaña, pp.177-191.

CARRIÓN, Y. 2005. “La vegetación mediterránea y atlántica de la península Ibérica. Nuevas secuencias antracológicas”, Trabajos Varios de S.I.P. 104. Valencia.

CHABAL, L., 1997. Forêts et sociétés en Languedoc (Néolithique final, Antiquitétardive): l’anthracologie, méthode et paléoécologie. Paris.

CLEMENTE COMTE, I.; GASSIOT BALLBÈ, E.; REY LANASPA, J. (Eds). 2014. Sobrarbe antes de Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineo. Boltaña.

Criado Boado , F.; Aira Rodríguez ,M.J.; Díaz -Fierros Viqueira , Fr. 1986. La construcción del paisaje, megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza (Galicia). Santiago de Compostela.

Criado Boado , F.; Villoch Vázquez , V. 1998. “La monumentalización del paisaje: percepción actual y sentido original en el megalitismo de la Sierra del Barbanza (Galicia)”, Trabajos de Prehistoria, 55 (1), pp. 63-80.

Criado Boado , F., Villoch Vázquez , V. 2000. “Monumentalizing landscape: from present perception to the past meaningof Galician megalithism (North-WestIberianPeninsula)”, Eur. J. Archaeol. 3, pp. 188–216.

Escrivano Velasco , C.; Cruz Sánchez , P. J.; Gómez Pérez , A.; Losa Hernández , R. 2008. Pastores de la comarca de la Churrería. Construcciones, formas de vida y artesanía en Cogeces del Monte. Valladolid.

FABIÁN GARCÍA, J. F. 2015. Guía de recursos arqueológicos y etnológicos visitables de El Raso de Candeleda. Candeleda (Ávila).

Fábregas Valcarce , R.; Rodríguez Rellán , C. 2012. A Arte rupestre no norte do Barbanza. Santiago.

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. 2004a. “As construccións primitivas dos pastores galegos: chozos das serras do Suído, Montemaior e Faro de Avión”, Asociación Galega para a Cultura e Ecoloxía. Vigo.

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. 2004b. ”Pascual Madoz e as casas de Adán. De San Cibrao de Rubiaes (Viana do Bolo –Ourense Oriental) nas abas da Serra Calva”, Pontenova, 9, pp. 53-64.

GALE, R.; CUTLER, D. 2000. Plants in Archaeology. Identification manual of vegetative plant materials used in Europe and the southern Mediterranean to c. 1500. Kew.

GASSIOT BALLBÈ, E. 2015. “Montañas humanas. La antropización de las zonas altas de los Pirineos a lo largo del Holoceno”. En V. Barbeito Pose (Coord.), IX Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Boiro, 28 febreiro – 1 marzo, 2015. Boiro. Formato multimedia

GASSIOT BALLBÈ, E.; CLEMENTE COMTE, I.; GARCÍA CASAS, D.; MAZZUCCO, N.; OBEA GÓMEZ, L.; RODRÍGUEZ ANTÓN, D. 2014. “El pasado olvidado de la alta montaña: ocupaciones prehistóricas en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de SantMaurici y susimplicaciones para la prehistoria de los Pirineos”. En I. CLEMENTE COMTE; E. GASSIOT BALLBÈ; J. REY LANASPA, (Eds.), Sobrarbe antes de Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineos. Boltaña, pp. 153-175.

GÓMEZ-ORELLANA, L. 2002. El último ciclo glacial-interglacial en el litoral del NW ibérico: Dinámica Climática y Paisajística. PhDThesis, Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

Gutiérrez González , J. A. 2008. “Las villae y la génesis del poblamiento medieval”. En C. Fernández Ochoa; V. García-Entero; F. Gil Sandino (eds): Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología de Gijón. Xixón, pp. 215-238.

GUTIÉRREZ ROGER, X. 1993. Rotas pola Serra do Barbanza: natureza, arqueoloxía e sociedade. Vigo.

HATHER, J.G. 2000. The Identification of the Northern European Woods. A guide for archaeologists and conservators. London.

KAAL, J., CARRIÓN MARCO, Y., ASOUTI, E., MARTÍN SEIJO, M., MARTÍNEZ CORTIZAS, A., COSTA CASAIS, M., CRIADO BOADO, F. 2011. “Long-term deforestation in NW Spain: linking the Holocene fire history to vegetation change and human activities”, Quaternary Science Reviews 30, pp.161-175.

Lantes Suárez , O. 2015. “Caracterización composicional e estimación da temperatura de cocción de cerámica prehistórica na Serra do Barbanza”. En V. Barbeito Pose (Coord.), Informe valorativo: Fase IV. Mantemento da ruta as mámoas. Boiro, A Coruña. [Documento inédito depositado na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e OOUU da Xunta de Galicia].

López Cuevillas , F.; Bouza Brey , F. 1928. “Prehistoria e folklore da Barbanza”, NÓS, Pubriacións galegas e Imprenta, A Coruña.

López Gómez , P. 2012. “Ganadería de Alta Montaña en la Edad Media: el caso de Cangas de Narcea, Asturias”, Arqueología y Territorio, 9, pp. 183-197.

LORENZO, X. 1947. ”Antiguas habitaciones de pastores en la sierra de Leboreiro”, Cadernos de Estudios Gallegos, 7, pp. 341-361.

MARTÍNEZ-CORTIZAS, A.; COSTA-CASAIS, M. AND LÓPEZ-SÁEZ, A. 2000a. “Environmental change in NW Iberia between 700 and 500 cal BC”, Quaternary International, 200, pp. 77-89.

Martínez Lema , P. 2008. Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos. Noia.

Mujika -Alustiza , J.A.; AgUirre -García , J.; Edeso -Fito , J. M.; Lopetegi -Galarraga, A.; Pérez -Díaz , S.; Ruiz -Alonso , M.; Tarriño -Vinagre , A.; Yusta -Arnal , I. 2013. “La continuidad de la actividad pastoril durante la época romana en la zona de Argarbi (Sierra de Aralar–Gipuzkoa”), Kobie, 32: pp. 217-258.

OBERMAIER, H. 1923. “Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense. 7(148) (en.-feb. 1923); pp. 1-21.

OLIVEIRA, D. DE; PEREIRA, S. 2009. “A pulverizaçâo da Ammaia na Alta Idade Media”. En F. DE OLIVEIRA, D. DE OLIVEIRA, M. PATROCÍNIO (Eds): Espaços e Paisagens. Antigidade Clássicae Heranças Contemporânea. Vol. 3 História, Arqueologia e Arte. Coimbra: pp. 171-183.

RAMIL GONZÁLEZ, E.; LÓPEZ LOUREIRO, R. 2003. “A Serra da Capelada: patrimonio arqueolóxico e patrimonio cultural”, Brigantium, 14, pp. 23-38.

Sánchez Pardo , J.C; Rodríguez Resino , A. 2009. “Poboamento rural altomedieval en Galicia; balance e perspectivas”. En J. A. Quirós Castillo , (ed), The Archaeology of Early Medieval Villages in Europe. País Vasco.

SARTAL LORENZO, M.A.; LLINARES GARCÍA, M. 2009. “O pasado “incesante” : visión popular da arqueoloxía da Mourela”. En A. BONILLA RODRÍGUEZ; R. FÁBREGAS VALCARCE, (Eds.), Círculo de engaños: excavación del “cromlech” de A Mourela (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña). Santiago de Compostela, pp. 197-215.

SCHWEINGRUBER, F.H. 1990. Anatomy of European Woods. An atlas for theidentification of European trees, shrubs and dwarfshrubs. Stutgart.

SCHWEINGRUBER, F.H.; BÖRNER, A.; SCHULZE, E.-D. 2008. Atlas of WoodyPlant Stems. Evolution, Structure and Environmental Modifications. Berlin.

SOLA MESTRE, J. 1917. En el Olimpo Céltico. Los picos del Barbanza. Edición bilingüe por Antonio García Millan, 2008. Fonte Orixinal: Vida Gallega, Ano IX, 97, Vol. VI, Galicia-Vigo, 10-XII-1917.

TALLÓN, R., COSTA-CASAIS, M., TABOADA RODRÍGUEZ, T. 2015. ”Evolución de un sector costero durante la Alta Edad Media en el NW de la Península Ibérica”, Estudos do Quaternário/Quaternary Studies, 12, pp. 27-38.

Veiga González , A. 2001. “Excavaciones en el Galliñero. Poblado de As Jallas (1970-1971)”, Boletin do Instituto de Estudos Vigueses, 7-1, pp. 371-390.

Villoch Vázquez , V. 1999. La configuracio?n social del espacio entre las sociedades constructoras de tu?mulos en Galicia. Estudios de emplazamiento tumular. Santiago de Compostela.

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)