Contacto principal

Xosé M. Núñez Seixas
Prof. Dr.
Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela
Teléfono +34881812681
Fac. de Xeografía e Historia Praza da Universidade, s/n15782 Santiago de Compostela. España

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico