Contacto principal

Antonio Míguez Macho
Director
Facultad de Geografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela.
Teléfono 34-881812563
Fac. de Geografía e HistoriaPraza da Universidade, s/n15782 Santiago de Compostela. España

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico