A Revista Galega de Economía é unha revista semestral fundada en 1992 e promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Publica artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade. Tamén publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de interese xeral de diversas áreas do mundo. O conxunto dos seus interesantes artigos, publicados desde o seu inicio en 1992, é de lectura recomendable para estudantes e estudiosos da economía galega, española, europea e internacional.

A Revista Galega de Economía
aparece indexada en SCOPUS, Dialnet, InDICEs do CSIC, en IDEAS-RePEcREDIB, REDALYC, DOAJ e EconIS, entre outras. Tamén aparece recollida polas ferramentas de avaliación da calidade editorial como MIAR, DICE , Latindex ou CIRC.

O portal dixital da Revista Galega de Economía publícase en galego, español e inglés. As linguas de publicación son o galego, español, portugués e inglés.       

COVID-19 e os seus efectos económicos: Rupturas nas cadeas de valor e cambios nos patróns de consumo

2020-06-26

Benqueridas/os compañeiras/os,

Chegou un novo paradigma. O COVID-19 afectou de maneira moi singular á forma en que traballabamos,  socializábamos e gozabamos do noso tempo de lecer, alterando algunhas das actividades máis fundamentais do noso día a día. Todos estes cambios no noso estilo de vida veñen acompañados duns claros efectos económicos.

Trátase dun fenómeno global. Desde que comezou o brote o pasado decembro, o virus estendeuse a máis de 200 países. Todos os esforzos foron destinados, como cabería esperar, a loitar contra esta expansión do virus, a buscar unha vacina para poder erradicalo e a tentar mitigar os efectos económicos negativos derivados.

Poderíanse identificar dous tipos de efectos económicos: os que veñen arrastrados polas necesarias políticas de contención das infeccións e os que se derivan dos cambios de comportamento dos individuos. Aínda que todos fomos testemuñas do impacto do coronavirus na economía desde o principio, non é ata o de agora que empezamos a ter datos para poder cuantificalo. O desemprego, a redución da demanda turística ou os peches de empresas, son claros exemplos disto. Todos estes datos reflicten cifras sen precedentes.

Sen unha vacina, a “nova normalidade” parece ir quedar de forma indefinida. O que significa que tamén avanzamos cara a unha “nova economía” que debemos investigar.

Neste número especial da Revista  Galega de Economía gustaríanos convidar a que se envíen artigos dedicados á análise socioeconómica dos efectos do  COVID-19. Son benvidas contribucións relacionadas cos seguintes temas, entre outros:

 • A distribución espacial dos impactos económicos.
 • Análise de sectores específicos especialmente afectados (servizos de saúde, actividades turísticas, etc.)
 • Cambios nos comportamentos dos consumidores
 • Efectos sobre o mercado laboral
 • Sendas de recuperación e escenarios post-confinamento
 • Interrupcións no comercio e as cadeas de valor e produción.

Neste número especial publicaremos achegas orixinais sobre os temas propostos e outros similares. Todos os envíos serán sometidos a revisión cega para garantir a calidade científica e pertinencia dos traballos. Recepción de traballos ata o 15 de decembro de 2020.

Dr. André Carrascal Incera, University of Birmingham (UK), a.carrascalincera@bham.ac.uk

Dr. Esteban Fernández Vázquez, University of Oviedo (Spain), evazquez@uniovi.es

Dr. Mònica Serrano, University of Barcelona (Spain), monica.serrano@ub.edu

Special Issue 1_ 2020

Impacto socioeconómico dos itinerarios culturais: “O Camiño de Santiago e outras rutas de peregrinación”

2020-05-13

Estimadas/os colegas,

Os itinerarios culturais e, particularmente, as rutas de peregrinación só teñen sido analizadas recentemente como un fenómeno turístico. Aínda que non foron inicialmente deseñados como un recurso turístico, na actualidade son promovidos como novos destinos e produtos turísticos.

Os itinerarios culturais son moito máis que rutas ordinarias, pois non só implican unha viaxe física a través dun territorio, senón tamén unha viaxe mental. Combinan experiencias medioambientais, culturais e espirituais, o que os converte en fenómenos complexos cuxo impacto na sociedade require dunha aproximación multidisciplinar.

O obxectivo principal deste número extraordinario é propiciar a xeración de coñecemento en torno  ao impacto socioeconómico dos itinerarios culturais, prestando especial atención a temas relacionados con:

 • Análise do impacto económico nas localidades ao longo da ruta: patróns de desenvolvemento local e endóxeno, sistemas de contabilidade económica, economía das cidades principais, novos modelos de especialización económica e comercial…
 • Modelos demográficos e outros cambios sociais promovidos polos itinerarios culturais.
 • Estratexias de marketing para promover itinerarios culturais.
 • Impactos medioambientais.
 • A función dos medios de comunicación impresos e dixitais e fluxos virtuais de información, ideas e imaxes á hora de diseminar información sobre a ruta.
 • O papel do negocio local, comunidade e organizacións gobernamentais para promover a ruta.
 • Impacto da COVID-19 nos itinerarios culturais.

Neste número especial publicaremos achegas orixinais sobre os temas propostos e outros similares. Todos os envíos serán sometidos a revisión cega para garantir a calidade científica dos traballos. Recepción de traballos: 1 xuño de 2020 - 28 de  febreiro de 2021.

Dr. Ruben Camilo Lois González, Universidade de Santiago de Compostela (Spain), rubencamilo.lois@usc.es

Dr. John Eade, University of Roehampton (UK),  J.Eade@roehampton.ac.uk

Dr. Adolfo Carballo Penela, Universidade de Santiago de Compostela (Spain) adolfo.carballo@usc.es

Número extraordinario

Incorporación a DOAJ

2020-03-10

Prácenos comunicar que a REVISTA GALEGA DE ECONOMIA acaba de ser incorporada a DOAJ (Directory of Open Access Journals), o referente das revistas científicas de acceso aberto de calidade. https://doaj.org/

"DESAFIOS SOCIOECONÓMICOS DO CAMBIO DEMOGRÁFICO"

2020-02-03

Data límite de envío: 31 de maio de 2020

Queridos/as colegas,


A poboación nas zonas rurais europeas durante o século XX desprazouse ás zonas urbanas. En consecuencia, o capital e a educación tenderon a concentrarse nestas áreas. No século XXI, este proceso viuse exacerbado polo movemento de persoas cara certos centros urbanos clave. A riqueza destas grandes áreas rurais baleiradas é incalculable en termos de patrimonio, sustentabilidade e calidade de vida. Unha cuestión clave para estes territorios e a súa poboación é a xestión sostible dos recursos materiais e o potencial humano. Fai falta unha intervención pública integral, intelixente e flexible para aproveitar as oportunidades, preservar a cultura e o patrimonio, e mellorar a atención ao envellecemento da poboación.


Invítamos a enviar traballos para a súa publicación na Revista Galega de Economía co seguinte tema: "Desafíos socioeconómicos do cambio demográfico". As áreas temáticas deben incluír algúns aspectos, tales como:


Desenvolvemento rural e sostibilidade empresarial, xestión do cambio demográfico a nivel local e transferencia interxeracional: ingresos, atención ou capacitación, entre outros.
Esperamos a súa achega para a súa revisión e actualización neste número especial. Os traballos enviaranse a revisores anónimos que avaliarán as achegas presentadas.

 

Dr. Melchor Fernández Fernández melchor.fernandez@usc.es

Dr. Ana Iglesias Casal ana.iglesias.casal@usc.es

Dr. Celia López-Penabad celia.lopez@usc.es

 

Número especial_2020

Vol 29 No 1 (2020)

Publicado: 2020-06-12

Táboa de contidos

Modelo tridimensional da matriz institucional como ferramenta metodolóxica para deseñar cambios institucionais

 • Dmytro Ivanovych Dzvinchuk
 • Victor Pavlovych Petrenko
 • Mariana Stepanivna Orliv
 • Oleksandr Volodymyrovych Molodtsov
Publicado 10-05-2020
Páxinas 1-15

Taxa de desemprego e formación de fogares en Portugal

 • Jonathan Torres Téllez
 • Alberto Montero Soler
Publicado 10-05-2020
Páxinas 1-19

Os portugueses tranquilos: son os contribuíntes portugueses víctimas da ilusión fiscal?

 • Ana Araujo
 • Paulo Jorge Reis Mourão
 • Pedro Daraujo
Publicado 29-05-2020
Páxinas 1-20

Crise e fraxilidade financeira grega baixo a hipótese de inestabilidade de Minsky

 • Amparo Alejandra Reyes Escobar
 • Carlos Antonio Rozo Bernal
Publicado 29-05-2020
Páxinas 1-18
Ver todos os números