Revista Galega de Economía: Novas https://revistas.usc.gal/index.php/rge <p style="text-align: justify;"><em>A Revista Galega de Economía</em> é unha revista semestral fundada en 1992 e promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Publica artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade. Tamén publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de interese xeral de diversas áreas do mundo. O conxunto dos seus interesantes artigos, publicados desde o seu inicio en 1992, é de lectura recomendable para estudantes e estudiosos da economía galega, española, europea e internacional. <em><br></em><em><br>A Revista Galega de Economía </em>aparece indexada en&nbsp;<a href="https://www.scopus.com/sourceid/26283?origin=resultslist">SCOPUS</a>, <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1981">Dialnet</a>, <a href="http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1132-2799">InDICEs do CSIC</a>, en <a href="https://ideas.repec.org/s/sdo/regaec.html">IDEAS-RePEc</a>,&nbsp;<a title="REDIB" href="https://revistas.redib.org/?lng=es" target="_blank" rel="noopener">REDIB</a>, <a href="https://www.redalyc.org/revista.oa?id=391">REDALYC</a>, <a href="https://doaj.org/toc/2255-5951?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221132-2799%22%2C%222255-5951%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D">DOAJ </a>e EconIS, entre outras. Tamén aparece recollida polas ferramentas de avaliación da calidade editorial como <a href="http://miar.ub.edu/issn/1132-2799">MIAR</a>, <a href="http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1132-2799">DICE </a>, <a href="https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28782">Latindex</a> ou <a href="https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=140881">CIRC</a>.</p> <p style="text-align: justify;">O portal dixital da<em> Revista Galega de Economía </em> publícase en galego, español e inglés. As linguas de publicación son o&nbsp;galego, español, portugués e inglés.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> gl-ES CALL FOR PAPERS: COVID-19 e os seus efectos económicos: Rupturas nas cadeas de valor e cambios nos patróns de consumo https://revistas.usc.gal/index.php/rge/announcement/view/75 Revista Galega de Economía 2020-06-26 CALL FOR PAPERS: Impacto socioeconómico dos itinerarios culturais: “O Camiño de Santiago e outras rutas de peregrinación” https://revistas.usc.gal/index.php/rge/announcement/view/73 Revista Galega de Economía 2020-05-13 Incorporación a DOAJ https://revistas.usc.gal/index.php/rge/announcement/view/63 Prácenos comunicar que a REVISTA GALEGA DE ECONOMIA acaba de ser incorporada a DOAJ (Directory of Open Access Journals), o referente das revistas científicas de acceso aberto de calidade. <a href="https://doaj.org/">https://doaj.org/</a> Revista Galega de Economía 2020-03-10 CALL FOR PAPERS: "DESAFIOS SOCIOECONÓMICOS DO CAMBIO DEMOGRÁFICO" https://revistas.usc.gal/index.php/rge/announcement/view/62 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Revista Galega de Economía 2020-02-03