A Revista anual de Estudos de Seguridade do CESEG, titulada Gladius et Scientia, posúe un carácter multidisciplinar e científico que trata de abranguer o sentido multifacético da seguridade actual. Con ela queremos avanzar nos obxectivos declarados polo CESEG, que se traducen na mellora da nosa calidade democrática e da vida en sociedade desde o estudo e análise científicos. Pretendemos que en dita revista déanse cita autores de primeiro nivel que ofrezan as súas reflexións sobre temas de actualidade, coa finalidade de aportar solucións e avanzar no coñecemento. De carácter internacional, pode conter traballos de diversas ramas do saber, como resposta á heteroxeneidade de retos e ameazas que percuten nas nosas sociedades.

No 2 (2020)

A revista Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad del CESEG publica o seu segundo número, composto por once artigos e doce recensións. Neles trátanse cuestións relevantes para o actual contexto xeoestratéxico e de seguridade, dende unha perspectiva internacional e crítica. 

Publicado: 2021-12-31

Táboa de contidos

Argelia y la seguridad en el Sahel

  • Rosa Lacasa Bayod
Publicado 31-12-2021

Justicia transicional para al superación del dilema colombiano

  • Diana Patricia Arias Henao
  • Jhon Alexander Idrobo-Velasco
  • Edwin Diomedes Jaime Ruiz
Publicado 31-12-2021

Vehículo autónomo y conectado, desafío a la seguridad vial

  • Norberto Aser González Trigo
Publicado 31-12-2019

Proceso de Paz en Colombia. El camino hacia una paz imperfecta

  • César Saénz de Santamaría Gómez
Publicado 31-12-2021

MAALOUF, A. (1999). Identidades Asesinas. Madrid: Alianza

  • Raquel Diaz Argüeso
Publicado 31-12-2021
Ver todos os números