Contacto principal

José Julio Fernández Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Dereito, 15782- Santiago de Compostela (España)

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico