A Revista anual de Estudos de Seguridade do CESEG, titulada Gladius et Scientia, posúe un carácter multidisciplinar e científico que trata de abranguer o sentido multifacético da seguridade actual. Con ela queremos avanzar nos obxectivos declarados polo CESEG, que se traducen na mellora da nosa calidade democrática e da vida en sociedade desde o estudo e análise científicos. Pretendemos que en dita revista déanse cita autores de primeiro nivel que ofrezan as súas reflexións sobre temas de actualidade, coa finalidade de aportar solucións e avanzar no coñecemento. De carácter internacional, pode conter traballos de diversas ramas do saber, como resposta á heteroxeneidade de retos e ameazas que percuten nas nosas sociedades.

No 1 (2019)

A revista Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad del CESEG dedica o seu primeiro número á relación ente Intelixencia e o principio de transparencia pública. Trátase, sen dúbida, dunha relación problemática, que no actual contexto de riscos e ameazas necesita análises depurados e académicos. A Intelixencia é básica para enfrontarse con éxito ao desafío do terrorismo e radicalización; pola súa banda, a transparencia converteuse nunha esixencia imprescindible de calidade democrática.

Publicado: 2020-01-04

Táboa de contidos

Los secretos oficiales en España: un dilema entre transparencia y seguridad nacional

  • Gustavo Díaz Matey
  • Álvaro Cremades Guisado
Publicado 30-12-2019

La transparencia en inteligencia en América Latina

  • José Manuel Ugarte
Publicado 30-12-2019

Creación de la Guardia Nacional. Análisis desde la teoría de juegos.

  • Jorge Eduardo Barreto Maciel
Publicado 30-12-2019

Nuevo orden revoluciones no violentas

  • Dario Enrique Cortes
Publicado 30-12-2019

Glocalización de la seguridad

  • Norberto Aser González Trigo
Publicado 30-12-2019

Vehículo autónomo y conectado, desafío a la seguridad vial

  • NORBERTO ASER GONZALEZ TRIGO
Publicado 31-12-2019
Ver todos os números