https://revistas.usc.gal/index.php/gladius/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Gladius et Scientia. Revista de Seguridad del CESEG: Novas 2020-05-09T07:39:03+02:00 Open Journal Systems <p>A Revista anual&nbsp;de Estudos de Seguridade do <a href="/gl/institutos/ceseg/index.html">CESEG</a>, titulada <em>Gladius et Scientia</em>, posúe un carácter multidisciplinar e científico que trata de abranguer o sentido multifacético da seguridade actual. Con ela queremos avanzar nos obxectivos declarados polo CESEG, que se traducen na mellora da nosa calidade democrática e da vida en sociedade desde o estudo e análise científicos. Pretendemos que nesta revista se dean cita autores de primeiro nivel que ofrezan as súas reflexións sobre temas de actualidade, coa finalidade de aportar solucións e avanzar no coñecemento. De carácter internacional, pode conter traballos de diversas ramas do saber, como resposta á heteroxeneidade de retos e ameazas que percuten nas nosas sociedades.</p>