Contido principal do artigo

Xesús Ferro Ruibal
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Vol 3 (2011), Peneira
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

A reflexión sobre un cento de exemplos de repetición de palabras na frase en lingua galega permite ver sete intencións diferentes. Primeiro responder afirmativa ou negativamente, coma en latín; segundo, matiza-lo uso das palabras no seu sentido estrito e non figurado; terceiro, retrucar con ou sen ironía; cuarto, superlativizar, intensificar e enfatizar; quinto, expresa-lo aspecto verbal (acción durativa); ou repetida); sexto, expresar acción repetida; sétimo, detéctase unha repetición como marca xuvenil. Tamén se repite para conseguir ritmo. Aínda que a repetición predomina no uso oral e informal da lingua,non é exclusiva deste nivel e rexistro, posto que está na base de certos usos poéticos

Detalles do artigo

Citas

Álvarez Blanco, Rosario / Henrique Monteagudo Romero / Xosé Luís Regueira Fernández (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia (Biblioteca da Cultura Galega 50).

Aurelius Augustinus Hipponensis (IV-V dC): Sermones. Sermo CCCXLV De contemptu mundi.

Ernout, Alfred / François Thomas (19722): Syntaxe Latine. Paris: Éditions Klincksieck.

Ferro Ruibal, Xesús (2005): “Unha sociolingüística cualitativa e terapéutica para a Galicia de hoxe”, Cadernos de Lingua 27, 5-35

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2009): “Introdución a unha estilística da lingua galega. Algúns trazos de estilo na obra de Manuel María”, en Gabriel Rei-Doval (ed.), A lingüística galega desde alén mar [promovido polo] Instituto da Lingua Galega / Departamento de Filoloxía Galega / Asociación Internacional de Estudos Galegos. [Santiago de Compostela]: Universidade de Santiago, 253-271 (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela 186).

García Represas, Delio (1992): “A afirmación”, Cadernos de lingua 6, 47-64.

García Represas, Delio (1994): Estudio na fala de Xinzo-Ponteareas. Contribución á lingüística descritiva do galego. USC. Memoria de licenciatura inédita.

Maccius Plautus, Titus (II aC): Trinummus.

Mieder, Wolfgang (2009): ‘Yes We Can’. Barack Obama’s Proverbial Rhetoric. New York: Peter Lang.

Prego Vázquez, Gabriela (1996): “La repetición: cohesión y persuasión en los regateos de ferias rurales gallegas”, Revista Española de Lingüística 26/1, 185-186.

Prego Vázquez, Gabriela (1998): Negociando precio e identidades en los mercados gallegos: una aproximación socio-interaccional al género discursivo del regateo. València: Centro de Estudios sobre Comunicación Interlingüística e Intercultural.