Contido principal do artigo

  • Eduardo Louredo Rodríguez
Eduardo Louredo Rodríguez
España
Vol 5 (2013), Anada. Recensións
Recibido: 02-08-2013 Aceptado: 02-08-2013
Copyright Como citar

Detalles do artigo

Citas

Fernández Rodríguez, Manuel (1969). “El habla de Goyán”, Cuadernos de Estudios Gallegos 72, 193- 205.

Mariño Paz, Ramón (1994): “Sobre certas alteracións do vocalismo tónico en galego e mais en portugués. Consideracións acerca da posible influencia metafonética exercida por /-e/ átono en final de palabra”, Verba 21, 85-111.

Pousa Ortega, Helena (1987): A fala de Goián. Estudio descritivo. Tese de licenciatura (inédita). Santiago de Compostela: Universidade.

Pousa Ortega, Helena (1991): “O fenómeno da ditongación gaionesa, características principais”, en Francisco Fernández Rei / Mercedes Brea (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García. Santiago de Compostela: Universidade, vol. 1, 403-417.

Pousa Ortega, Helena (2004): “A ditongación goianesa: unha evolución particular do /ɛ/ tónico galego”, en Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds), A Lingua galega, historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional, 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, vol. IV, 383-392.