Contido principal do artigo

Miguel Alcalde Silveira
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-6878-7706
No 61 (2023), Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.61.9072
Recibido: 07-03-2023 Aceptado: 15-10-2023 Publicado: 20-12-2023
Copyright Como citar Citado por

Resumo

A poesía de Antón Lopo supuxo unha proposta totalmente rompedora no panorama literario galego dos anos 80, grazas ás súas intencións de subverter as normas estabelecidas pola sociedade en canto a xénero, sexualidade ou identidade, así como sobre o que se pode ou non expresar na propia poesía. A crítica recibida até a actualidade tentou interpretar as súas palabras e dar explicación aos seus contidos, mais podemos recoñecer claras faltas de ferramentas de análise en canto a comprensión do feito queer debido á novidade que este tipo de obras significan no seu campo literario. Debido a isto, cremos conveniente abrir un novo camiño de posibilidades para a (re)interpretación da obra do monfortino. Ademais, recoñecemos de gran utilidade para este traballo acudir aos postulados da ecocrítica e máis á comparación coa poeta trans e canaria Roberta Marrero, pois ambos poden arroxar luz sobre algúns recursos de xogos identitarios que teremos en conta na nosa análise.