Contido principal do artigo

Alicia Anta
Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades
España
https://orcid.org/0000-0002-1747-2835
No 59 (2021): 2º semestre, Notas, páxinas 1-8
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.59.8011
Recibido: 15-10-2021 Aceptado: 21-11-2021 Publicado: 30-12-2021
Imaxes
Copyright Como citar Citado por

Resumo

O presente traballo supón unha pequena achega ao estudo de Dormente, a obra teatral de literatura infantil e xuvenil de Raquel Castro publicada neste ano 2021. A través da súa lectura, dedúcese o propósito da autora por despatriarcalizar o conto de A bela dormente. A tal fin, Castro dota ao renovado discurso de novos contidos e novas formas que distan do clásico, e sobre as que poremos o foco de atención atendendo a varios eixos: trazos feministas, humor e comicidade e estilo.