Contido principal do artigo

Mario Regueira
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
No 56 (2020): 1º semestre, Notas, páxinas 23-34
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.56.6783
Recibido: 27-04-2020 Aceptado: 04-06-2020 Publicado: 30-06-2020
Copyright Como citar

Resumo

Na presente nota realízase unha análise do papel de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990) na fixación do criterio filolóxico que rexería para a literatura galega de posguerra a través da súa obra de creación literaria.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso Girgado, L., Castro Rodríguez, X., Domínguez Alberte, X. C., e Eguizábal Gándara, B. (1995). Alba: hojas de poesía/follas de poesía : a Coruña, 1948 - Vigo, 1956. Xunta de Galicia e Publicacións do Centro de investigacións lingüísticas e literarias Ramón Piñeiro.

Alonso Montero, X. (2015). Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Edicións Xerais de Galicia.

Carvalho Calero, R. (1931). Ollada encol da poesía líriga galega contemporánea. Nós, 87.

Carvalho Calero, R. (1955a). Aportaciones fundamentales a la literatura gallega contemporánea. Gredos.

Carvalho Calero, R. (1955b). Sete poetas galegos: Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Luis Amado Carballo, Manuel Antonio. Galaxia.

Carvalho Calero, R. (1963). Historia da Literatura Galega Contemporánea I. Galaxia.

Couceiro Freijomil, A. (1951-1954). Diccionario bio-bibliográfico de escritores [3 volumes]. Bibliófilos Gallegos.

Dasilva, X. M. (2010). Ramón Piñeiro e o “Cancioeiro” de Pokorny: Anatomía dun certame de tradución. Grial, 185, 111–123.

El Correo Gallego (10 de xaneiro de 1951). Una opinión de peso sobre el tema literario de actualidad. El Correo Gallego.

El Correo Gallego (23 de abril de 1950). “A xente da Barreira” original de Ricardo Carballo Calero gana el Premio de Novela instituído por la Sociedad de Bibliófilos Gallegos. El Correo Gallego.

El Correo Gallego (9 de xaneiro de 1951). El Premio Nadal pudo haber caído en Santiago. El Correo Gallego.

Fernández del Riego, F. (19 de xaneiro de 1951). Dos novelas y dos premios. La Noche,.

Fernández del Riego, F. (1951). Manual de Historia de la Literatura Gallega. Galaxia.

Fernández del Riego, F. (1971). Manual de Historia da Literatura Galega. Galaxia.

Fernández del Riego, F. (30 de xaneiro de 1948). Hacia la difusión de nuestros libros. La Noche.

Figueroa, A. (2010). Ideoloxía e autonomía no campo literario galego. Laiovento.

Figueroa, A. (2015). Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural. Laiovento.

Fole, Á. (1951). Crítica de una «Historia de la Literatura Gallega». En R. Carvalho Calero, J. L. Varela, P. Abuín e M. María, Presencia de Curros y Da Emilia [Colección Grial, 3] (pp. 70–81). Galaxia.

Fraga de Lis, M. e Quiroga, E. (19 de xaneiro de 1951). El ambiente gallego, primer protagonista de “Viento del Norte”. El Pueblo Gallego.

García Domínguez, R. (22 de setembro de 1948). Novelemos en neo-castellano. La Noche.

González-Alegre, R. (1954). Poesía gallega contemporánea. Ensayo sobre literatura gallega. Gráficas Torres.

Miguélez-Carballeira, H. (2013). Galicia, a Sentimental Nation Gender, Culture and Politics. University of Wales Press.

Olano e Carvalho Calero, R. (23 de xaneiro de 1951). Carballo Calero, el novelista que “provocó” el Premio Nadal. La Noche.

Piñeiro, R. (1956). Carta a Daniel Cortezón Álvarez. En D. Cortezón, As covas do Rei Cintolo (pp. 11-26). Galaxia.

Piñeiro, R. (1959). Factores esenciales de la literatura gallega. Ínsula, 152–153, 13.

Quiroga, E. (1951). Viento del norte. Ediciones Destino.

Regueira, M. 2020. Narrativa e imaxinario nacional na reconstrución do campo literario de posguerra (1936-1966). Xerais.

Varela Jácome, B. 1951. Historia de la literatura gallega. Porto y Cía Editores.