Contido principal do artigo

Lara Rozados Lorenzo
Universidade de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
No 54 (2019): 1º semestre, Libros
Recibido: 28-03-2019 Aceptado: 13-06-2019 Publicado: 27-06-2019
Copyright Como citar

Detalles do artigo