Contido principal do artigo

Alicia Romero López
Universidad Complutense de Madrid
España
Biografía
No 49 (2016): 2º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.49.3234
Recibido: 01-04-2016 Aceptado: 12-12-2016 Publicado: 31-12-2016
Copyright Como citar

Resumo

Centrarémonos na análise da novela Y punto, de Mercedes Castro, en particular no estudo da súa protagonista, a subinspectora Clara Deza: unha muller forte, deslinguada e inserida nun espazo de homes para homes no que ten que sobrevivir e facerse valer. Será neste mundo misóxino onde terá que enfrontarse á resolución do seu primeiro homicidio. O punto de vista feminino será unha das bases da nosa análise: estudarase a relación de Clara co mundo masculino opresor que a rodea. Os pensamentos de Clara transportan o lector ao seu mundo interior, mostrándonos unha muller que ten que compaxinar a súa vida cotiá co seu traballo, algo que parece diverxer bastante da percepción vital dos seus compañeiros homes. Mercedes Castro presenta unha muller sabedora de que o é, que loita no mundo patriarcal no que vive, mais tamén unha muller real, contradictoria, sobre a que os homes exercen diferentes tipos de violencia. Porén resulta importante a análise desta obra, xa que saca á luz determinados comportamentos patriarcais que ás veces pasan inadvertidos na sociedade actual.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Bonino Méndez, Luis. 1998. “Micromachismos, la violencia invisible en la pareja”, en http://www.luisbonino.com/pdf/mM96.pdf [Consulta: 31/03/2016].

Castro, Mercedes. 2008. Y Punto. Madrid: Alfaguara.

Colmeiro, José. 2015. “Novela policiaca, novela política”, en Lectora. Reviste des do-nes i textualitat, n.º 21, pp. 15-29, doi:10.1344/105.000002445, en http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/105.000002445/17653[Consulta: 31/03/2016].

Facio, Alda. 1999. “Feminismo, género y patriarcado”, en Justicia y Género. http:// justiciaygenero.org.mx/publicaciones/facio-alda-1999-feminismo-genero-y-patriarcado/[Consulta: 31/03/2016].

García, Luis. s.d.. “Entrevista a Mercedes Castro”. http://www.literaturas.com/ v010/sec0803/nuestro_novel/nuestronovel.htm[Consulta: 31/03/2016].

Lerner, Gerda. 1986. The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press.

Mora, Rosa. 30 maio 2009. “Conversación: Maestros de la España negra”, en El País. http://elpais.com/diario/2009/05/30/babelia/1243641015_850215.html [Consulta: 17/03/16].

Pineda, Esther. 21 outubro 2013. “La violencia estética contra la mujer”, enPalabra de mujer. https://palabrademujer.wordpress.com/tag/violencia-estetica-contra-la-mujer/[Consulta: 17/03/16].

Sánchez Zapatero, Javier e Àlex Martín Escribà.2013. “Manuel Vázquez Montalbán y la novela negra del desencanto”, en Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Mon-talbán, volume 1, nº 1, pp. 46-62, en https://www.journals.uio.no/index.php/MVM/article/view/585/602[Consulta: 17/03/16].

Silió, Elisa. 2 febreiro 2008. “Entrevista: La vida cotidiana en la novela policiaca”, en El País, http://elpais.com/diario/2008/02/02/babelia/1201913416_850215.html[Consulta: 17/03/16].

Suárez Lafuente, Socorro. 2013. “Desarrollo de las detectives en la literatura contem-poránea”, en Raudem, Revista de estudios de las mujeres, nº 1, pp. 167-182, http://www2.ual.es/raudem/index.php/Audem/article/view/13 [Consulta: 17/03/16].

Walker, Lenore E. A. 2000. The Battered Woman Syndrome. New York: Springer.