Contido principal do artigo

María do Cebreiro Rábade Villar
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 45 (2011), Estudos. Nación e xénero nas poetas galegas e irlandesas contemporáneas
Recibido: 10-05-2012 Aceptado: 10-05-2012 Publicado: 10-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo proponse explorar as repercusións da aliaxe entre a actividadecrítica e literaria na recente produción poética das mulleresen Galicia. Para iso, pártese da hipótese de que en sociedadescomo a galega a construción das identidades nacional e de xéneroprecisou a conivencia das dúas dimensións, moi a miúdo anoadasnas mesmas axentes. Dende Rosalía de Castro até Chus Pato é posíbelverificar múltiples graos de participación das escritoras na esferacrítica e mediática. A manifestación desta dobre condición de“testemuñas e xuízas” na produción escrita das poetas implica amiúdo a emerxencia na súa obra de dispositivos textuais de resistenciaou oposición aos lugares críticos nos que foron situadas.Decote ignorada ou minimizada na interpretación da súa poesía,esta aliaxe entre crítica e creación ten consecuencias poéticas e políticasque cómpre explorar máis polo miúdo.

Detalles do artigo