Contido principal do artigo

Iris Cochón Otero
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 45 (2011), Estudos. A poesía galega actual: suxeitos, discursos, referentes en perspectiva comparada
Recibido: 10-05-2012 Aceptado: 10-05-2012 Publicado: 10-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

A actualización da poesía para enfrontar os retos derivados da posmodernidadeconduciu nalgúns discursos emerxentes (en especial deresistencia) a unha evidente procura de impureza e realismo no queatinxe ás fórmulas xenolóxicas empregadas. O traballo escolma eanaliza distintos modos de integración na última poesía peninsularde xéneros discursivos cotiáns, masivos e institucionais e realiza unbalance dos resultados textuais e comunitarios así logrados.

Detalles do artigo