Contido principal do artigo

José Manuel Costa-García
GIR Hesperia, Dpto. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología
España
https://orcid.org/0000-0002-0819-1361
Víctor Vicente García
USC, Tempos Arqueólogos SL
España
https://orcid.org/0000-0003-4567-4386
Francisco Alonso Toucido
Sección Municipal de Arqueoloxía, Concello de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-2554-5448
João Fonte
Department of Archaeology and History, University of Exeter
España
https://orcid.org/0000-0003-0367-0598
Carlos Otero Vilariño
Incipit CSIC
España
https://orcid.org/0000-0003-4027-1879
Sara Díaz Jiménez
Tempos Arqueólogos SL
España
https://orcid.org/0000-0001-5966-8281
No 34 (2022): Espazos, Dossier
DOI https://doi.org/10.15304/semata.34.8837
Recibido: 13-11-2022 Aceptado: 18-01-2023 Publicado: 08-03-2023
Copyright Como citar

Resumo

Este traballo presenta os resultados preliminares da intervención arqueolóxica desenvolvida en 2022 no Castelo do Faro, o xacemento arqueolóxico situado a maior altitude da provincia de Pontevedra (1148 m s.n.m.). Este recinto fortificado non se caracteriza pola monumentalidade das súas estruturas arqueolóxicas ou pola abundancia de cultura material, factores que dificultan o seu encadre cronolóxico e que en boa medida se relacionan coa escasa potencia estratigráfica que adoitan presentar os cumios das montañas. Tal feito obriga ao desenvolvemento de metodoloxías que combinen diversas técnicas e ferramentas co fin de optimizar a obtención de información arqueolóxica relevante. Así, no marco deste proxecto explorouse o potencial e limitacións de varios métodos de teledetección e prospección xeofísica conxuntamente con aproximacións máis estendidas na disciplina, como as prospeccións artefactuais e por metalodetección, a escavación de sondaxes exploratorias ou a toma de mostras para datación absoluta por métodos físico-químicos (14C e OSL). A correcta adscrición crono-funcional deste sitio resulta relevante para avanzar no coñecemento das paisaxes arqueolóxicas de alta montaña en Galicia.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Aguiar Andrade, A. (1996): «A estrategia Afonsina na Fronteira Noroeste». En 2º Congreso Histórico de Guimarães. D. Afonso Henriques e a sua época, Câmara Municipal-Universidade do Minho, vol. 1, pp. 82-93.

Almagro-Gorbea, M.; Alonso Romero, F. (2016): Peñas sacras de Galicia. Fundación L. Monteagudo

Ariño, E.; Ezquerro, A.; Roger, S.; González-Tablas, J.; García Sánchez, J. (2019): «La ciudad de Libia (Herramélluri, España) y su territorio: arqueología del paisaje y prospección intensiva». Agri centuriati: an International Journal of Landscape Archaeology, 16, pp. 117-138.

Barros Guimeráns, C. (1994): «La frontera medieval entre Galicia y Portugal», Medievalismo, 4: pp. 27-39.

Bellón Ruiz, J. P.; Rueda Galán, C.; Lechuga Chica, M. A.; Ruiz Rodríguez, A.; Molinos Molinos, M. (2017): «Archaeological methodology applied to the analysis of battlefields and military camps of the Second Punic War: Baecula», Quaternary International, 435 (B), pp. 81-97.

Blanco-Rotea, R. (2015): Arquitectura y paisaje. Fortificaciones de frontera en el sur de Galicia y norte de Portugal [Tesis Doctoral], Universidade de Santiago de Compostela.

Blanco-Rotea, R. (2022): «El paisaje fortificado de extremo (Arcos de Valdevez, Portugal). Patrimonializar socialmente», Anales de arqueología y etnología, 77 (2), pp. 163-198.

Bowman, S. (1990): Radiocarbon Dating, Interpreting the Past, University of California Press.

Chao Castro, D. (2016): «El castillo medieval de Ribadavia», Porta da aira: revista de historia del arte orensano, 14, pp. 67-90.

Corsi, C.; Slapšak, B; Vermeulen, F. (2013): Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites. Springer.

Costa-García, J. M. (2018): «Roman Camp and Fort Design in Hispania: An Approach to the Distribution, Morphology and Settlement Pattern of Roman Military Sites during the Early Empire». In Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Limes Congress in Ingolstadt 2015, Nünnerich-Asmus, pp. 986-993.

Costa-García, J. M.; Fonte, J.; Gago Mariño, M. (2019): «The reassessment of the Roman military presence in Galicia and Northern Portugal through digital tools: archaeological diversity and historical problems», Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 19 (3), pp. 17-49.

Costa-García, J. M.; Fonte, J.; Gago Mariño, M.; Menéndez Blanco, A.; Álvarez Martínez, V. (2017): «Hallazgos arqueológicos recientes para el estudio de la presencia militar romana en el oriente gallego», Gallaecia, 35, pp. 39-70.

Costa García, J. M.; González-Álvarez, D.; Gago Mariño, M.; Fonte, J.; García Sánchez, J.; Menéndez Blanco, A.; Blanco-Rotea, R.; Álvarez Martínez, V. (2021): «Una década de investigación del colectivo RomanArmy.eu: novedades y desafíos sobre la conquista romana del noroeste ibérico». En Actualidad de la investigación arqueológica en España. Ciclo III (2020-2021). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Cultura y Deporte, pp. 153-170.

Costa-García, J. M.; Menéndez Blanco, A.; Fonte, J.; Alonso Toucido, F. (2020). «A Penaparda (A Fonsagrada, Lugo - Santalla, Asturias): intervención arqueológica en un recinto campamental romano en el Occidente de la Cordillera Cantábrica», Cuadernos de Estudios Gallegos, 67 (133), pp. 45-74.

Dorrell, P. G. (2010): Photography in Archaeology and Conservation. Cambridge University Press.

Fassbinder, J. W. E. (2014): «Magnetische Eigenschaften der archäologischen Schichten von Qantir». En Fenster in die Vergangenheit. Einblicke in die Struktur der Ramses-Stadt durch magnetische Prospektion und Grabung, Gerstenberg, pp. 329-349.

Fernández Pereiro, M. (2019a): «O recinto fortificado do Monte Aloia. Un xigante altomedieval esquecido», Lucentum, 38, pp. 379-395.

Fernández Pereiro, M. (2019b): Recintos fortificados en altura na costa atlántica galega. Un estudo arqueolóxico [Tesis Doctoral], Universidade de Santiago de Compostela.

Fernández-Pereiro, M.; Sánchez-Pardo, J. C.; Alonso Toucido, F. (2020): «Fortificaciones y control del territorio en la Gallaecia Altomedieval. Estudio arqueológico del yacimiento de Faro de Budiño (O Porriño, Pontevedra)», Munibe Antropologia – Arkeologia, 71, pp. 163-180.

Fonte, J.; Costa-García, J. M.; Gago Mariño, M. (2021): «O Penedo dos Lobos: Roman military activity in the uplands of the Galician Massif (Northwest Iberia)», Journal of Conflict Archaeology, 16, pp. 1-25.

Forte, M.; Campana, S. (2016): Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology. Springer.

Gago Mariño, M.; Blanco-Rotea, R.; Costa-García, J. M.; González-Álvarez, D.; Álvarez Martínez, V.; Fonte, J.; López García, X. (2017): «Comunicación corporativa digital y creación de audiencia: el modelo de romanarmy.eu». En Alén das fronteiras: redes na diversidade. I Congreso Internacional da Asociación Galega de Investigadoras e Investigadores en Comunicación, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 541-559.

García Sánchez, J.; Costa-García, J. M.; Fonte, J.; González-Álvarez, D. (2022): «Exploring Ephemeral Features with Ground-Penetrating Radar: An Approach to Roman Military Camps», Remote Sensing, 14 (4884), pp. 1-20.

González-Álvarez, D.; Costa-García, J. M.; Menéndez Blanco, A.; Fonte, J.; Álvarez Martínez, V.; Blanco-Rotea, R.; Gago Mariño, M. (2019): «La presencia militar romana en el noroeste ibérico hacia el cambio de era: estado actual y retos de futuro». En Accampamenti, guarnigioni e assedi durante la Seconda Guerra Punica e la conquista romana (secoli III-I a. C.): prospettive archeologiche, Edizioni Quasar di Severino Tognon, pp. 127-138.

Haecker, C.; Scott, D.; Severts, P. (2019): «Metal Detection, An Essential Remote Sensing Approach for Historical Archaeologists», Reviews in Colorado Archaeology, 2, pp. 1-17.

Harris, E. C. (1979): Principles of Archaeological Stratigraphy. Academic Press.

Johnson, H. A. (2020). «Testing Metal Detector Methodology in Archaeology». Culminating Projects in Cultural Resource Management, 38.

Jones, R. H. (2009): «‘Lager mit claviculae’ in Britannia». En The Army and Frontiers of Rome: Papers Offered to David J. Breeze on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday and his Retirement from Historic Scotland, Society for the Promotion of Roman Studies, pp. 11-24.

Kokalj, Ž.; Hesse, R. (2017): Airborne laser scanning raster data visualisation: a Guide to good practice, ZRC.

Luo, L.; Wang, X; Guo, H;. Lasaponara, R.; Shi, P.; Bachagha, N.; Li, L.; Yao, Y.; Masini N.; Chen, F.; Ji, W.; Cao, H.; Li, C.; Hu, N. (2018): «Google Earth as a Powerful Tool for Archaeological and Cultural Heritage Applications: A Review», Remote Sensing, 10 (10), pp. 1-14.

Martorella, F. (2021): «Magnetic Survey at the Roman Military Camp of el Benian in Mauretania Tingitana (Morocco): Results and Implications», Remote Sensing, 13 (1), pp. 1-14.

Menéndez Granda, A; Sánchez Hidalgo, E. (2018): «Campaña de sondeos arqueológicos en el campamento de época romana del Pico El Outeiro Zarrado (Taramundi-Villanueva de Oscos)». En Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2013-2016, Consejería de Educación y Cultura, Principado de Asturias - Ediciones Trabe, pp. 283-292.

Mlekuž, D. (2013): «Skin Deep: LiDAR and Good Practice of Landscape Archaeology». En Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites, Springer, pp. 113-129.

Noguera, J. M.; Ble, E.; Valdés Matías, P. (2015): «Metal Detecting for Surveying Marching Camps? Some Thoughts Regarding Methodology in Light of the Lower Ebro Roman Camps Project’s Results». En Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012, Sofía, pp. 853-860.

O'Driscoll, J. (2018): «Landscape applications of photogrammetry using unmanned aerial vehicles», Journal of Archaeological Science: Reports, 22, pp. 32-44.

Parcero-Oubiña, C. (2021): «Habelos, hainos. Detección remota de indicios arqueolóxicos mediante fotografía aérea e Lidar en castros de Galicia», Cuadernos de Estudios Gallegos, 68 (134), pp. 15-45.

Parcero Oubiña, C.; Méndez, F.; Blanco-Rotea, R. (1999): El registro de la información en Intervenciones Arqueológicas, CAPA (Criterios e Convencións en Arqueoloxía da Paisaxe), Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais (GIArPa)-IIT-USC.

Pecci, A. (2020): «Digital survey from drone in archaeology: potentiality, limits, territorial archaeological context and variables», IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 949, pp. 1-8.

Peinado, N. (1952): «La expedición de Almanzor a Santiago de Compostela en 997», Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 23 (68), pp. 288-296.

Peralta Labrador, E. (2002): «Los campamentos romanos de campaña (castra aestiva): evidencias científicas y carencias académicas», Nivel Cero. Revista del grupo arqueológico Attica, 10, pp. 49-87.

Remondino, F.; Campana, S. (2014): 3D Modeling in Archaeology and Cultural Heritage: Theory and Best Practices. Archaeopress.

Sanjurjo-Sánchez, J.; Blanco-Rotea, R.; García-Quintela, M. V.; Ian Burbidge, C. (2020): «OSL Dating of Earthen Mortars from a Medieval Building in Northwestern Spain: Crypt of Basílica da Ascensión (Allariz, Ourense)», Radiocarbon, 62 (3), pp. 679-692.

Taylor, C. (2019): «The history and archaeology of temporary medieval camps: a possible example in Wales«, Landscape History, 40 (2), pp. 41-56.

Taylor, R. E.; Bar-Yosef, O. (2014). Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective, Routledge.

Tol, G. de Haas, T.; Sevink, J.; Schepers, M.; Ullrich, B.; de Neef, W. (2021): «‘There's more than meets the eye’: Developing an integrated archaeological approach to reconstruct human–environment dynamics in the Pontine marshes (Lazio, Central Italy)», Geoarchaeology, 36 (1), pp. 109-129.