Contido principal do artigo

José Manuel Costa-García
GIR Hesperia, Dpto. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología
España
https://orcid.org/0000-0002-0819-1361
Víctor Vicente García
USC, Tempos Arqueólogos SL
España
https://orcid.org/0000-0003-4567-4386
Francisco Alonso Toucido
Sección Municipal de Arqueoloxía, Concello de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-2554-5448
João Fonte
Department of Archaeology and History, University of Exeter
España
https://orcid.org/0000-0003-0367-0598
Carlos Otero Vilariño
Incipit CSIC
España
https://orcid.org/0000-0003-4027-1879
Sara Díaz Jiménez
Tempos Arqueólogos SL
España
https://orcid.org/0000-0001-5966-8281
No 34 (2022): Espazos, Dossier
DOI https://doi.org/10.15304/semata.34.8837
Recibido: 13-11-2022 Aceptado: 18-01-2023 Publicado: 08-03-2023
Imaxes
Copyright Como citar Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s) Citado por

Resumo

Este traballo presenta os resultados preliminares da intervención arqueolóxica desenvolvida en 2022 no Castelo do Faro, o xacemento arqueolóxico situado a maior altitude da provincia de Pontevedra (1148 m s.n.m.). Este recinto fortificado non se caracteriza pola monumentalidade das súas estruturas arqueolóxicas ou pola abundancia de cultura material, factores que dificultan o seu encadre cronolóxico e que en boa medida se relacionan coa escasa potencia estratigráfica que adoitan presentar os cumios das montañas. Tal feito obriga ao desenvolvemento de metodoloxías que combinen diversas técnicas e ferramentas co fin de optimizar a obtención de información arqueolóxica relevante. Así, no marco deste proxecto explorouse o potencial e limitacións de varios métodos de teledetección e prospección xeofísica conxuntamente con aproximacións máis estendidas na disciplina, como as prospeccións artefactuais e por metalodetección, a escavación de sondaxes exploratorias ou a toma de mostras para datación absoluta por métodos físico-químicos (14C e OSL). A correcta adscrición crono-funcional deste sitio resulta relevante para avanzar no coñecemento das paisaxes arqueolóxicas de alta montaña en Galicia.